Dilbeek snoeit komende jaren in personeel

DILBEEK - Het gemeentebestuur van Dilbeek heeft vandaag de meerjarenplanning 2014-2019 voorgesteld. Opvallendste mededeling is dat  Dilbeek het op termijn met minder personeelsleden zal moeten gaan doen. Naakte ontslagen zullen er niet vallen, zo zal bijvoorbeeld een derde van de personeelsleden die op pensioen gaan, niet vervangen worden.

Omgerekend gaat Dilbeek van 220 naar 207 personeelsleden. Op welke diensten en in welke functies er beknabbeld zal worden is voorlopig niet duidelijk. "Er zal gezocht worden naar efficiëntiewinst", zegt schepen van financiën Jef Vanderoost. "Niet evident, want in vergelijking met de rest van Vlaanderen werken er in Dilbeek nu al weinig ambtenaren in vergelijking met het aantal inwoners. Vergelijkende gemeentes doen het met 7,1 per duizend inwoners, wij doen het met amper 5,3. Toch zal het met dertien minder moeten. Die vermindering zal voor alle duidelijkheid uitsluitend gebeuren met natuurlijke afvloeiingen zoals pensioneringen en vrijwillig vertrek. Er vallen dus geen naakte ontslagen."

Verder laat de gemeente weten dat er zal blijven geinvesteerd worden, in totaal voor netto 40 miljoen euro. "Stilstaan is achteruitgaan. We investeren in de toekomst van Dilbeek en willen de gemeente naar een hoger niveau tillen", zegt Vanderoost. "Het gaat om een ambitieuze meerjarenplanning, ondanks de moeilijke budgettaire omstandigheden. Want ook in Dilbeek zal uiteraard niet alleen op personeelsvlak bespaard worden. Dat gebeurt ook door een aantal aanbestedingen te verbeteren, en ook zullen uitgaven bevroren worden door geen indexering toe te passen."

Verkeer

Op vlak van verkeer staat Dilbeek aan het begin van een grote inhaaloperatie, daarom staat de komende zes jaar de heraanleg van zowat alle grote verkeersassen op het programma. "Het gaat concreet over de Bodegemstraat-Ternatstraat, Itterbeeksebaan, Jan de Trochstraat, Ijsbergstraat-Doylijkstraat, Dansaertlaan en Brusselstraat in Sint-Ulriks-Kapelle", zegt schepen Stijn Quaghebeur. "Een tweede grote inspanning komt er in de dorpskernen met het Masterplan Dilbeekse kern als speerpunt."

Gebouwen

Ook in de gemeentelijke gebouwen zal geïnvesteerd worden. Bedoeling is om het gemeentelijk patrimonium tegen het einde van de legislatuur in optimale staat te krijgen. De focus ligt op energiebesparende maatregelen, zo zal het dak van Westrand geïsoleerd worden.
De gekende grote bouwdossiers zullen worden gerealiseerd. Dan gaat het onder andere om de welzijnscampus in Groot-Bijgaarden, de bouw van de kleuterschool in Itterbeek, en de restauratie van het resterende deel van de kasteelhoeve en het koetshuis.

Politie en brandweer

De stijging van de werkingstoelagen voor politie, brandweer, OCMW, Westrand, kerkfabrieken en Dilkom werd beperkt tot 2 procent. Het OCMW, dat zijn planning binnen enkele weken bekendmaakt, plant alvast een renovatie van het rusthuis Breugheldal. Ook de kerkfabrieken plannen enkele grote renovatiedossiers zoals de Sint-Martinuskerk, de Sint-Ulrik kerk en het parochiehuis in Bodegem.

Sport, jeugd en cultuur

Er zijn verschillende investeringen gepland in de bib en Westrand, maar ook in de Dilbeekse sportinfrastructuur. Zo zullen er onder andere ingrepen gebeuren op het Roelandsveld, aan de balletzaal van Keperenberg, aan sportcomplex Caerenbergveld, Dilbeek en de kleedkamers van FC Kapelle Sport.

Ook de jeugd blijft niet achter, zo zullen hoogdringende investeringen in de lokalen van Scouts De Pelgrims en speelplein Begijnenborre op korte termijn worden uitgevoerd. Ook de laatste fase in de renovatie van jeugdcentrum Castelhof in Bodegem wil het gemeentebestuur deze legislatuur realiseren in samenwerking met een externe partner.

Groen

Dilbeek is van plan het wagenpark de komende jaren duurzamer te maken. De ingroening van straten en herstel van vijvers (bvb Renbaanvijvers) moeten zorgen voor de nodige natuurlijke ademruimte in de gemeente.

Communicatie

Een laatste grote investering is die in de communicatie. De website wordt vernieuwd en uitgebreid met een klantvriendelijk e-loket, maar ook de fysieke loketten worden geoptimaliseerd. Er zijn ook heel wat ICT-investeringen gepland die een verdere digitalisering van de werking moeten mogelijk maken.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?