Dilbeek neemt maatregelen om monumentale beuk te redden

Het gaat niet helemaal goed met de grote monumentale beuk aan het Gemeenteplein van Dilbeek. Dat blijkt uit de jaarlijkse check-up uitgevoerd door een boomverzorger. Om de beuk te beschermen zijn intussen enkele maatregelen genomen.

Uit het jaarlijkse nazicht blijkt dat de wortels onder druk staan door verdichting van de grond, ook dreigen er takken af te breken. Daarom zal een zone die gelijk loopt met de bladspiegel van de boom definitief worden omsloten door een kastanjehouten afsluiting van een meter hoog. In afwachting van de plaatsing van de definitieve afsluiting zijn er hekken gezet waartussen een lint is gespannen.

Ploffen

Er zal ook niet langer intensief gemaaid worden onder de bomen. Dat komt de biodiversiteit ten goede en de schadelijke druk die de werktuigen op de boomwortels uitoefenen valt weg.

In oktober zal opnieuw een check-up plaatsvinden, waarbij eventuele bijkomende maatregel zullen bekeken worden zoals bijvoorbeeld het ploffen (nvdr : pneumatisch losmaken) van de bodem.

Nut bewezen

De maatregelen bewijzen het nut van de jaarlijkse controle van de bomen van het gemeentepark, het eiland en de Kasteelhoeve door een boomverzorger. Die doet (eventueel klimmend) de nodige vaststellingen en neemt waar nodig bomen in, licht ze uit of verwijdert dode en gevaarlijke takken. Nooit wordt er per beurt meer dan 20% van de bladmassa weggesnoeid. Tijdens elke snoei gebeurt door de boomverzorger ook een VTA – Visual Tree Assessment waar eventueel maatregelen als deze uit kunnen voortvloeien.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?