Dilbeek maakt kerkhoven groener

SCHEPDAAL - In het kader van de nultolerantie voor pesticidengebruik voor openbare besturen worden de Dilbeekse begraafplaatsen de komende jaren stapsgewijs ingegroend. Het eerste kerkhof dat onder handen werd genomen is dat van Sint-Gertrudis-Pede.

Tot op vandaag werden alle toegangswegen en paadjes op de begraafplaatsen aangelegd in kiezelsteen. Om ze onkruidvrij te houden werden pesticiden gebruikt. Dat is van de hogere overheid vanaf volgend jaar verboden. In het kader van Duurzaam Dilbeek werd in de meerjarenplanning 2014-2019 jaarlijks budget voorzien voor het ingroenen van de begraafplaatsen. Ingroening zorgt ervoor dat het onkruid geen kans krijgt door zo veel mogelijk van de open ruimtes te voorzien van hagen, beplantingen of gras.

Kerkhof wordt parkbegraafplaats

De bedoeling is te evolueren naar parkbegraafplaatsen. Dit zijn begraafplaatsen waar het rustig vertoeven is om te wandelen of om even rustig te zitten op een bankje. Begraafplaatsen worden zo nog meer openbaar domein waarbij de belevingswaarde verhoogd wordt. Er wordt geopteerd voor een sobere en eenvoudige ingroening met behoud van de strakke lijnen op de bestaande begraafplaatsen. De begraafplaats wordt zo ecologisch en natuurtechnisch mogelijk omgevormd. Dit met oog voor eenvoud voor het onderhoud nadien en duurzaamheid.

Sint-Gertrudis-Pede

Om vrij snel van start te kunnen gaan werd als pilootproject een kleinere maar wel zeer karakteristieke begraafplaats gekozen om in te groenen: begraafplaats Sint-Gertrudis-Pede. De parking aan het oude gemeenschapshuis, dat vlakbij gelegen is en eveneens als parkeerplaats geldt voor de begraafplaats werd in de winter van 2013 nieuw aangelegd en in het najaar 2013 beplant. De afgelopen maanden werd er hard gewerkt aan de ingroening van de begraafplaats, waarvan nu de (eerste) resultaten zichtbaar zijn.

Het volgende kerkhof dat omgevormd moet worden tot een parkbegraafplaats is dat van Groot-Bijgaarden.

(Foto boven : De bevoegde schepenen Karel De Ridder en Rita Dedobbeleer en de diensthoofden Carolien Kestens en Kurt Van den Broeck)

(Foto's onder : Voor en na in Sint-Gertrudis-Pede)

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?