Dilbeek keurt studieopdracht fietssnelwegen goed

De gemeenteraad van Dilbeek keurde dinsdagavond principieel de samenwerkingsovereenkomst goed met de provincie Vlaams-Brabant en het Brussels Gewest om het fietssnelwegentraject in de gemeente uit te bouwen.

Spoorlijnen

De provincie lanceert hiervoor een overheidsopdracht voor de aanstelling van een studiebureau. Dit voor de opmaak van een ontwerpend onderzoek voor de fietssnelwegen langs spoorlijnen 50 en 50A.

"Na deze studie zou duidelijk moeten worden waar de fietssnelwegen zullen komen (ten noorden en/of ten zuiden van de spoorlijn). Wat betreft spoorlijn 50A (die door Schepdaal en Itterbeek loopt) is het duidelijk dat er al grote stukken aangelegd zijn. Voor spoorlijn 50 is dat vandaag nog verre van duidelijk. Dat zal dus goed onderzocht moeten worden" aldus Schepen Stijn Quaghebeur.

Tijdspad

Op korte termijn zullen de stukken fietssnelwegen langsheen spoorweg 50A overdragen worden aan de gemeente Dilbeek, weliswaar nadat ze geasfalteerd zijn.

Eens de studie voltooid is, kunnen de missing links op deze lijn aangepakt worden en kan ook stapsgewijs de fietssnelweg langs de noordelijke spoorlijn in uitvoering gebracht worden. Dat zal werk zijn voor wanneer de studieopdracht voltooid is en we met financiële steun van Vlaanderen en de provincie, kunnen starten met de realisatie.

Deel van de oplossing

Schepen van mobiliteit Quaghebeur is tevreden en kijkt vooruit. "We staan met z'n allen steeds langer in de file. Investeringen in vlotte fietsinfrastructuur is in Vlaanderen lang ondermaats gebleven. De gemeente doet een grote inspanning om fietspaden aan te leggen langs de gemeentewegen. De fietssnelwegen kunnen een alternatief vormen voor het woon-werkverkeer. In een rechte lijn, zonder files en conflictvrij naar Brussel kunnen fietsen. Dat moet toch een pak mensen in verleiding brengen om zich anders te verplaatsen naar de hoofdstad. Zeker in de Vlaamse Rand, waar zeer weinig mensen zich met de fiets verplaatsen (4% in tegenstelling tot 12% in heel Vlaanderen), is er nog veel groeimarge. Ik ben er van overtuigd dat fietssnelwegen een deel van de oplossing zullen zijn voor ons mobiliteitsprobleem", besluit Quaghebeur.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?