Dilbeek gooit anpr-camera's in de strijd tegen sluipverkeer

Vanaf februari wordt het doorgaand verkeer tijdens de spitsuren beperkt in de Bergen, de Thaborstraat en de Berchemstraat. ANPR-camera’s zullen er voor zorgen dat wie niet in de buurt hoeft te zijn en de straat enkel als sluipweg gebruikt, een boete krijgt. Zo moet aan de verkeersdruk in die buurt een halt worden toegeroepen.

Dilbeek gaat de strijd aan met sluipverkeer in de buurt rond de Kasterlindenstraat. Na overleg met de buurt en de gemeente, ligt een nieuw voorstel op tafel: vanaf februari 2022 is doorgaand verkeer tijdens de piekuren niet langer toegestaan in de Bergen, de Thaborstraat en de Berchemstraat. Autobestuurders die toch doorrijden, zullen beboet worden.

Minder verkeer, beter wonen

De bewoners van de woonstraten in en rond de Kasterlindenstraat vragen al langer naar een oplossing voor het toenemend sluipverkeer. Op een normale werkdag krijgen deze woonstraten 1000den auto’s per dag te slikken.

In juni werd voorgesteld om doorgaand verkeer te weren in de Berchemstraat en de Kattebroekstraat, maar er waren te veel bezorgdheden over de toegankelijkheid van afrit 12 en over mogelijks bijkomend extra verkeer in de Thaborstraat en De Bergen.

“Door het cameratraject te verplaatsen naar de Thaborstraat/de Bergen, blijft het op-en afrittencomplex nr. 12 toegankelijk”, verduidelijkt Stijn Quaghebeur, schepen van openbare ruimte.

Lokaal verkeer blijft welkom

De bewoners van de Thaborstraat, De Bergen en de Berchemstraat die op de trajectcontrole wonen, kunnen nog steeds op elk moment van de dag hun straat in- en uitrijden.

De bewoners van enkele omliggende straten kunnen een vergunning aanvragen om deze straten ook door te rijden tijdens de piekuren.

“Zo geven we voorrang aan lokaal verkeer en weren we doorgaand verkeer. Het mag niet de bedoeling zijn dat de bewoners zelf hinder ondervinden om bijvoorbeeld ‘s morgens de kinderen naar school te brengen. Enkel met een camerasysteem kan je dit onderscheid maken”, zegt Stijn Quaghebeur.

Proefproject

Er is een overeenkomst van 1 jaar met 1 jaar verlengbaar voor de huur van deze camera’s. Voor en tijdens dit project zullen op verschillende plaatsen de nodige tellingen gedaan worden om de effecten te kunnen evalueren. Indien er negatieve effecten zouden ontstaan, wat niet de bedoeling is, kunnen er wijzigingen aangebracht worden.

Centrum Dilbeek, klaar voor morgen

Door het doorgaand verkeer te weren in deze straten, ontmoedigt Dilbeek de automobilist om het centrum van Dilbeek door te rijden op weg van en naar Brussel.

“Het is onze ambitie om het juiste verkeer op de juiste plaats te zien in Dilbeek. Ik ben blij dat we met dit scenario van start kunnen gaan in februari, zodat we deze Dilbeekse buurt aangenaam houden om te wonen. Zo maken we Dilbeek opnieuw klaar voor morgen”, besluit Willy Segers, burgemeester van Dilbeek.

In ’t kort

Doorgaand verkeer wordt vanaf eind februari 2022 verboden in de Thabostraat, De Bergen en de Berchemstraat (tussen H. Moeremanslaan en Palokestraat) tijdens de piekuren op werkdagen:

  • van 6u30 tot 9u30
  • van 15u30 tot 19u

Een camera registreert tijdens deze uren alle doorrijdende wagens. Er wordt gestart met een sensibiliseringsperiode, wie toch doorrijdt, zal vanaf maart 2022 beboet worden.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?