Dilbeek en Infrabel werken samen om overwegen in de gemeente aan te pakken

Al geruime tijd is er sprake om de spooroverwegen in Dilbeek te sluiten en al dan niet te vervangen door een autotunnel of fietstunnel. Deze gesprekken kaderen in de strategie van Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het spoornet, die in overleg met de lokale besturen op zoek gaat naar een volwaardig alternatief voor alle overwegen in de gemeente en hiervoor eerst een streefbeeld opmaakt (volumestudies, mobiliteitstudies, … ).

In het streefbeeld overwegen voor Dilbeek zouden de overwegen in Sint-Martens-Bodegem en Dilbeek vervangen worden door tunnels voor alle vervoersmiddelen (voetgangers, fietsers, gemotoriseerd verkeer). In Groot-Bijgaarden zou er ter hoogte van de huidige overweg Brusselstraat enkel ruimte zijn voor een fiets- en voetgangerstunnel. Vooral deze laatste ingreep heeft vermoedelijk een niet te onderschatten impact op de mobiliteit in Groot-Bijgaarden en omgeving.

Om de impact te kennen - en vooraleer een gefundeerde uitspraak te kunnen doen - onderzochten de gemeente en Infrabel de mobiliteitsimpact in detail. Op vraag van Dilbeek werkte Infrabel hiervoor samen met een mobiliteitsbureau. De resultaten van dit onderzoek – dat wat uitstel kende omwille van de corona-epidemie en dus het beperkte verkeer – zijn nu bekend en het eindrapport werd voorgesteld aan de gemeenteraad.

Resultaten onderzoek

Eén van de belangrijkste vaststellingen van het onderzoek is dat het verkeer dat vandaag over de overweg in Groot-Bijgaarden (Brusselstraat) rijdt, grotendeels om lokaal Bijgaards verkeer gaat en in (veel) mindere mate om doorgaand verkeer. Een gevolg daarvan is dat het verkeer van de Brusselstraat zich niet zozeer zou verplaatsen naar de Dansaertlaan en de Placestraat maar hoofdzakelijk naar de Elzenstraat en de Bosstraat.

Schepen van Openbare Ruimte Stijn Quaghebeur: “Een bijkomende verzwaring van het verkeer in de Elzenstraat en de Bosstraat, waar de ingang van een school ligt, is voor ons niet aanvaardbaar. Bovendien is het verkeer er vandaag al stroef en is een bijkomende aanzienlijke verkeersstroom niet haalbaar. Alles heeft zijn limieten. Het staat nu zwart op wit dat het wegnemen van de overweg aan de Brusselstraat, zonder een alternatief voor wagens, het centrum van Groot-Bijgaarden onleefbaar zou maken. Dat centrum staat vandaag al zwaar onder druk”.

De uitkomst van de mobiliteitsstudie gaf weer dat er, door het omvormen van de Brusselstraat tot een fietstunnel, een onaanvaardbare druk zou ontstaan op het kruispunt Elzenstraat en verder in de Bosstraat. Met deze conclusie beslisten Infrabel en gemeente om de voorgestelde fietstunnel aan de overweg Brusselstraat te herzien.

Wat nu?

Het is duidelijk dat er binnen de gemeenteraad geen draagvlak is voor een sluiting van de overweg in de Brusselstraat in Groot-Bijgaarden, zonder alternatief voor gemotoriseerd verkeer. “Wij hebben deze boodschap aan Infrabel overgemaakt en willen samen met hen
naar een goede oplossing zoeken die rekening houdt met de huidige verkeersstromen”, vervolgt schepen Quaghebeur. “We erkennen namelijk wel de noodzaak om overwegen te vervangen omdat dit beter is voor de veiligheid van iedereen en dit heeft ook een positieve
impact op de stiptheid van de treinen. Bovendien zal de frequentie van het treinverkeer in de toekomst alleen maar toenemen en dus ook de stilstand op onze gemeentewegen.”

Infrabel bevestigt, op basis van de uitkomst van de mobiliteitsstudie, samen met de gemeente Dilbeek verder constructief te zoeken naar een oplossing voor het vervangen van de overweg in de Brusselstraat in Groot-Bijgaarden. Er zal verder onderzoek gebeuren en gewerkt worden aan een aangepast ontwerp dat goed is voor de lokale mobiliteit en leefbaarheid.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?