Dilbeek eist eerlijke spreiding van landende vliegtuigen

Als het van burgemeester Willy Segers afhangt, moet de federale overheid zo snel mogelijk maatregelen nemen om de vliegtuigoverlast aan te pakken.

Segers werd de afgelopen weken dagelijks aangesproken over vliegtuigen die bij hun landing laag over Dilbeek vliegen. Dat is geen nieuw gegeven, maar de frequentie van het aantal vliegbewegingen lijkt jaar na jaar te verhogen. In de hoop het tij te doen keren, want deze materie is nu eenmaal geen gemeentelijke bevoegdheid, zal Segers eerstdaags stappen ondernemen.

"Reeds een tiental jaren krijgen delen van het Dilbeekse grondgebied meer overlast te verwerken van (vooral) landende vliegtuigen. Deze materie is reeds vroeger aanhangig gemaakt bij de bevoegde federale overheid naar aanleiding van een goedgekeurde motie van de Dilbeekse gemeenteraad in juni 2018", laat Segers weten. [Archief: N-VA wil nieuwe aanvliegprocedure voor dalende vliegtuigen boven Dilbeek] "De situatie verbeterde er al die tijd niet op. Integendeel: sinds enkele jaren worden bepaalde delen
van het Dilbeeks grondgebied overvloedig overvlogen door landende vliegtuigen. Dat doet zich vooral voor bij oostelijke wind. En dit gebeurt in colonne, op één lijn gestuurd volgens een strikt tijdsschema."

"Tussen 02/06 en 15/06 werden er meer dan 1.000 landingen genoteerd, meestal vanuit richting Ternat over een deel van St.-M.-Bodegem, de Savio-wijk en Bijgaarden-centrum. Voor de bewoners van die bewuste regio’s is een gezellig terrasje buiten uitgesloten, maar ook binnen in woonkamer, studeerkamer of slaapkamer is de overlast merkbaar", stelt Segers vast.

"Boze inwoners richten zich – deels terecht – naar het lokale gemeentebestuur. Hoewel wij in deze materie compleet niet bevoegd zijn, verdedigden wij de voorbije jaren reeds de belangen van onze getroffen inwoners bij de bevoegde federale overheid via het Toekomstforum (platform van alle burgemeesters van Halle-Vilvoorde). Onze gemeente is trouwens een van de mede-indieners van een gerechtelijke procedure, samen met de gemeenten van de Noordrand."

Maar het Dilbeekse gemeentebestuur is deze situatie nu ook beu. "Wij kunnen onze inwoners niet langer blijven tevreden stellen met deze reeds geleverde inspanningen: want op het terrein wordt de situatie enkel maar erger. Daarom contacteert het Dilbeekse gemeentebestuur eerstdaags de bevoegde minister Gilkinet alsook met de Ombudsman van de nationale luchthaven. Wij hebben 3 concrete voorstellen om aan deze situatie dringend een einde te stellen."

Vooreerst vragen wij dat de aanvliegroute voor landende vliegtuigen bij oostenwind (baan 07L) verlegd wordt boven de E40. Radarbeelden maken overduidelijk dat landende vliegtuigen nu uit alle richtingen komen aangevlogen om vervolgens kort na Ternat in één rechte lijn boven St.-M.-Bodegem, de Saviowijk en Bijgaarden-centrum te worden gestuurd. Die rechte lijn mag zelfs letterlijk genomen worden: op details van de radarbeelden merkt men duidelijk dat quasi steeds de zelfde woningen overvlogen worden. Door de aanvliegroute te verleggen naar de E40 kan men landende vliegtuigen dirigeren naar de regio Aalst om van daaruit richting Brussel en Zaventem te gaan. De E40 en onmiddellijke bufferzone garandeert alvast dat dichtbevolkte woonwijken niet meer hoeven overvlogen te worden! Voor de betrokken Dilbeekse wijken maakt dat alleszins reeds een serieus verschil."

"Vervolgens eisen wij dat de RNP-approach voor landende vliegtuigen dringend ook geïnstalleerd wordt op de nationale luchthaven. De RNP-procedure maakt het voor landende vliegtuigen mogelijk om via sattelietgegevens te landen ipv de traditionele radiobakens op de grond. Dit optimaliseert vliegroutes door een nauwkeurigere navigatie, heeft positieve effecten op vlak van milieu en veiligheid. En bovenal: vliegtuigen blijven tijdens het landingsproces veel langer op hogere hoogte vooraleer de feitelijke landing in te zetten. Deze procedure werd ook reeds aangevraagd in de Dilbeekse gemeenteraadsmotie van 2018: op het terrein veranderde nog niets. Nochtans beschikken àlle regionale burger- en militaire luchthavens reeds langer over dit systeem! Het is onbegrijpelijk dat dit nog steeds niet geïnstalleerd werd op de nationale luchthaven."

"En tenslotte vragen we minister Gilkinet ‘eindelijk’ werk te maken van de nieuwe federale ‘Vliegwet’. Deze moet de huidige geschillen definitief regelen zodat een eerlijke spreiding van het luchtverkeer van en naar de nationale luchthaven kan gerespecteerd worden. Daarbij vragen we de minister geen heilige huisjes te schuwen. Het is overduidelijk dat het huidige kluwen aan maatregelen – èn overlast! – te maken heeft met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest dat blijkbaar ‘wel de lusten’ maar ‘niet de lasten’ wil dragen. Sinds de geluidsordonnantie van het Brusselse Gewest, eind jaren 90, loopt het luchtvaartverkeer in onze regio duidelijk in het slop. En ook overduidelijk ten koste van de Vlaamse Randgemeenten en ook gemeenten van het arrondissement Leuven."

"Het gemeentebestuur steunt dan ook de getroffen Dilbeekse inwoners in hun roep naar meer rechtvaardigheid in deze materie. Vanuit gezondheidsredenen (stress, lawaaiterreur,…) maar ook economische redenen (waardevermindering van woningen) delen wij ten volle deze bezorgdheden van onze inwoners. Het woord en de daad zijn nu aan de bevoegde overheid", sluit Segers af.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?