Digitale attesten van gemeente Sint-Pieters-Leeuw ook rechtsgeldig en onvervalsbaar

Voordelen voor iedereen

 Het bestuur koos voor een e-loket omdat het verschillende voordelen met zich meebrengt, zowel voor het bestuur en de medewerkers, als voor de inwoners.

 Inwoners kunnen loketbezoeken vermijden en moeten ook niet meer onnodig vakantie opnemen. Via het e-loket kan je  documenten 24/24u-7/7d afhalen én doorgeven aan derden. De meeste attesten en uittreksels worden onmiddellijk na betaling digitaal  ontvangen. Voor sommige uittreksels blijft een tussenkomst van de dienst Burgerzaken nodig. In dat geval wordt het document zo spoedig mogelijk digitaal gezonden. De afgeleverde documenten zijn volledig rechtsgeldig, zowel de digitale als de afgedrukte versie.

 Door het e-loket kunnen de aanvragers de drukte en de wachtrijen aan de loketten vermijden.

 In 2016 ontving het bestuur 3570 aanvragen voor attesten/uittreksels uit bevolkingsregisters, 113 uit de registers van de burgerlijke stand en 1241 uit het strafregister. Op termijn zullen er hiervoor minder mensen naar de loketten komen, waardoor de medewerkers aan de loketten andere taken in handen kunnen nemen.

 Tarieven attesten/uittreksels blijven hetzelfde

 Aangezien je voor één bepaald document slechts één tarief mag hanteren, blijft het tarief voor een digitaal document hetzelfde als bij afhaling aan het loket.

 Communicatie en promo

 Om het e-loket zo snel mogelijk ingang te laten vinden, wordt een promotiecampagne gevoerd. De nieuwe online dienstverlening wordt dan ook aangekondigd via infoLeeuw, de elektronische nieuwsbrief en Facebook. Daarnaast worden er ook affiches uitgehangen in de gemeentelijke gebouwen en worden er flyers ter beschikking gesteld, die uiteraard ook aan de loketten meegegeven zullen worden met de inwoners.

 Wedstrijdje

 Het bestuur beloont de 50ste, 100ste en 150ste aanvrager graag met een mand vol lekkere streekproducten.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?