Digitaal loket monitort onttrekken water uit waterlopen en grachten

De provincie Vlaams-Brabant keurde de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de Vlaamse Waterweg en de andere vier Vlaamse provincies goed voor de ontwikkeling van een e-loket over het onttrekken van water uit de onbevaarbare waterlopen en grachten. Deze applicatie is een stap vooruit in de strijd tegen de droogte.

Door de droogte van de laatste jaren hebben de provinciegouverneurs meermaals captatieverboden uitgevaardigd. Deze besluiten regelen het onttrekken van water uit de waterlopen.

“Maar momenteel hebben we geen zicht op de omvang en de impact van de onttrekkingen uit deze waterlopen. Toch wel belangrijk voor een goed beleid”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen en leefmilieu. “Gelukkig komt er verandering in deze situatie. Wie water uit onze waterlopen en grachten haalt, zal dit moeten dit melden. En er komt een systeem dat deze kennis verzamelt en transparant ter beschikking stelt voor beleidsmakers”.

Dat systeem komt er in de vorm van een digitaal loket, waarin de verschillende grote waterbeheerders, de Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Waterweg en de vijf Vlaamse provincies samenwerken om met meer kennis van zaken maatregelen te kunnen nemen in perioden van droogte.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?