Deze zomer 17 speelstraten in Halle

Tijdens de zomervakantie worden 17 Halse straten omgetoverd tot een speelstraat. Speelstraten worden overdag verkeersvrij gemaakt voor doorgaand verkeer zodat ze een speel- en ontmoetingsplek worden voor jong en oud. Dit jaar zet de stad in verschillende buurten ook de sport- en spelkar in. Voorts kunnen speelstraten ook speelkoffers uitlenen.

Inwoners van Halle konden de afgelopen weken een aanvraag indienen om van hun straat tijdelijk een speelstraat te maken. Na een onderzoek van alle aanvragen werden 17 straten goedgekeurd om te worden omgetoverd tot een speelstraat tijdens de zomervakantie. Bewoners van de straten ontvangen een infobrief met daarin concrete informatie over de tijdstippen en de verantwoordelijken die de signalisatie plaatsen.

In totaal werden er 24 aanvragen ingediend. "Voor sommige straten ontvingen we een dubbele aanvraag. En op sommige verzoeken zijn we niet kunnen ingaan omdat de aanvraag bijvoorbeeld betrekking had op een drukke verbindingsweg", laat het stadsbestuur weten.

Een speelstraat geeft kinderen de ruimte voor spel en ontspanning. Een straat biedt immers andere speel- en ontmoetingsmogelijkheden dan een tuin of een speelplein. In een speelstraat wordt de volledige breedte van de straat voorbehouden voor het spelen. Spelende kinderen of jongeren en voetgangers hebben voorrang op alle andere weggebruikers. Een speelstraat wordt aangeduid met speciale hekken die uitgerust worden met een verbodsbord voor de auto’s, de vermelding ‘speelstraat’ en de speeluren.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?