Deze maand nog beslissing over toekomst van Leopold II standbeeld

In de nasleep van de wereldwijde protesten tegen racisme ontstond vorig jaar ook in Halle een discussie over het standbeeld van Koning Leopold II in het Albertpark. Het stadsbestuur besloot daarom om samen met de Hallenaren het debat te voeren over de toekomst van de koloniale verwijzingen in publieke ruimtes. In dat kader organiseert het stadsbestuur op 10 februari een webinar (online infosessie) over de koloniale geschiedenis.

In gesprek over de symbolen van kolonisatie in Halle

Het stadsbestuur besliste na de discussie over het standbeeld van Koning Leopold II in het Albertpark om een traject op te starten rond racisme en diversiteit, met aandacht voor de symbolen van de kolonisatie in Halle. "Omdat de plannen voor de heraanleg van het Albertpark binnenkort klaar moeten zijn, lieten we er geen gras over groeien", klinkt het. "In een eerste fase van het traject gingen we in gesprek met verschillende stakeholders (o.a. verenigingenenadviesraden). Zo kwamen we te weten wat de symbolen betekenen voor onze inwoners en wat er leeft bij de verschillende betrokken partijen. Een kerngroep boog zich samen met het Agentschap Integratie en Inburgering over de interviews."

Webinaren vragenlijst

Het belang van kennis over de gedeelde geschiedenis blijkt een rode draad doorheen de interviews. “Mensen weten te weinig over onze koloniale geschiedenis”, klonk het. De stad Halle besliste daarom om een gratis webinar te organiseren, waar iedereen aan kan deelnemen. "Tijdens die online infosessie zal Dr. Etambala een toelichting geven over ons koloniaal verleden. Sprekers Andries Devogel en Emile Clement zullen woordje uitleg gevenover de geschiedenis van de Halse standbeelden."

Na de webinar zullen alle inwoners van Halle hun mening kunnen geven over de toekomst van de koloniale standbeelden in het Albertpark. Dat zal gebeuren via vragenlijst op de website van de stad.De vragenlijst blijft ook na de webinar nog online beschikbaar. Je moet de webinar bovendien niet gevolgd hebben om de vragenlijst in te vullen. De input uit de webinar, de vragenlijsten en de interviews worden vervolgens meegenomen in een debat dat zal gevoerd worden binnen het stadsbestuur.

"Op dinsdag 16 februari zal de gemeenteraad mee in gesprek gaan tijdens de algemene overlegcommissie. Zo kan het College van Burgemeester en Schepenen tegen eind februari een weloverwogen en gedragen beslissing nemen over de toekomst van de standbeelden in het stadspark", laat het bestuur weten.

Hoe neem je deel aan de webinar?

De webinar vindt plaats op woensdag 10 februari 2021 vanaf 20u. Inschrijven is noodzakelijk en kan via de website www.halle.be/webinar-koloniaal-verleden. De webinar is gratis.

Wordt vervolgd

Het participatietraject over de symbolen van de kolonisatie kadert in een breed diversiteitsbeleid dat de stad Halle voert. Het komende jaar wordt verder gewerkt rond racisme en diversiteit. Zo wil de stad  Halle de kennis rond die belangrijke thema’s vergroten, handvaten bieden en komen tot een visie die gedragen wordt door de inwoners en de verenigingen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?