Deputatie verleent omgevingsvergunning politiehuis Kester

Op 7 februari 2019 heeft de deputatie in beroep een omgevingsvergunning  verleend voor de bouw van het politiehuis van de zone Pajottenland langs de Edingsesteenweg. Maar voor de bouw kan aanvatten moeten er nog archeologische opgravingen gebeuren.

Na een lang weg van procedurekwesties heeft de politiezone een omgevingsvergunning(vroegere bouwvergunning) in de hand. Er kan nog naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen gestapt worden maar dat beroep werkt niet opschortend voor de bouw. Hoofdcommissaris Marc Hellinckx denkt dat een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen weinig zin heeft. “Alles bezwaren werden weerlegd door de provincie en de gewestelijke commissie”, zegt Hellinckx.

Voor de werken kunnen aanvatten moet er nog verder archeologisch onderzoek gebeuren. “Er moet een volledige archeologische afgraving gebeuren. Dat moet de aannemer laten uitvoeren. We gaan zo snel mogelijk overleggen met de aannemer maar het is dan wachten wanneer een gespecialiseerde onderneming de archeologische afgraving kan uitvoeren. Omdat we nog niet weten wanneer de archeologen aan het werk gaan kunnen we ook geen datum vastleggen waarop de bouwwerken van start kunnen gaan.”

Wie het inplantingsplan van het politiehuis bekijkt merkt een smalle stuk grond aan die tot aan de Bruneaustraat reikt. “Dat is een secundaire evacuatieweg die we in noodgevallen kunnen gebruiken om het politiehuis te bereiken of te verlaten als er zich aan de voorzijde problemen zouden voordoen”, aldus Marc Hellinckx.

Plan: bron AGIV


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?