Deputatie bereikt geen consensus over vergunning gascentrale Vilvoorde

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant bereikte geen consensus over de vernieuwde aanvraag van Engie voor de vergunning van een gascentrale in Vilvoorde. De uiteindelijke beslissing zal hierdoor genomen moeten worden door de Vlaamse minister van Omgeving.

Op 12 mei stond de beslissing over de vernieuwde vergunningsaanvraag van Engie voor een gascentrale in Vilvoorde op de agenda van de Vlaams-Brabantse deputatie. Er waren positieve adviezen van verschillende instanties over de nieuwe aanvraag. Maar een aantal gedeputeerden hebben twijfels bij de technische onderbouwing van sommige adviezen.

“Na afweging van de argumenten pro en contra vond de deputatie geen overeenstemming over dit dossier, met een staking van stemmen tot gevolg”, zegt gedeputeerde Gunther Coppens.

Gedeputeerden Ann Schevenels en Tom Dehaene stemden voor, gedeputeerden Bart Nevens en Gunther Coppens stemden tegen.

Volgens de wetgeving over de omgevingsvergunningen komt een staking van stemmen overeen met een weigering van de vergunningsaanvraag. Tegen deze weigering kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, meer bepaald bij de minister bevoegd voor Omgeving.

Na indiening van het beroep heeft de Vlaamse administratie 30 dagen om het beroepsschrift volledig en ontvankelijk te verklaren. Daarna heeft de Vlaamse minister 120 dagen om een beslissing te nemen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?