Demo regulier houtkantbeheer in Pepingen

In Pepingen werd op dinsdag 5 maart 2019 een voorstelling gegeven over houtkantbeheer in het Pajottenland. De bedoeling van deze voorstelling en demonstratie was om te laten zien hoe men op een goede manier aan hakhoutbeheer doet. De demo, die vooral gericht was op landbouwers, ging door aan de Brandwacht, op de grens van Lennik en Pepingen.

Het heuvelachtige en landelijke Pajottenland wordt dooraderd door een netwerk van kleine landschapselementen, waaronder een flink aantal houtkanten. Om het traditionele landschap te behouden is het van essentieel belang om deze groene parels in topconditie te houden, en dit door ze op een goede manier te beheren.

Voor de periode 2018-2020 werd in de regio West-Brabant een project ‘Loket Onderhoud Buitengebied’ of ‘LOB’ opgestart, getrokken door Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei, Regionaal Landschap Brabantse Kouters, Pro Natura en ABC Eco². De algemene doelstelling is om voor een aantal pilootgebieden uit te werken hoe beheer van landschapselementen op een efficiëntere en meer gecoördineerde manier kan verlopen. In teken van dit ‘LOB’ ging dinsdag een demo door over houtkantbeheer, in samenwerking met de gemeenten Lennik en Pepingen.

Door houtkanten gefaseerd als hakhout te zetten, verjongen de houtkant en wordt een meer diverse houtkant verkregen. Dit vermindert de negatieve impact van houtkanten op aanpalende landbouwgronden, en biedt op ecologisch vlak meer kansen voor heel wat diersoorten.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?