Dekoloniseer Halle start adviesgroep

Naar aanleiding van de consultatie die de stad Halle heeft aangekondigd in verband met het omgaan met ons koloniaal verleden gaat Dekoloniseer Halle een adviesgroep samenstellen.  Doel van het initiatief is om de inbreng en participatie van Dekoloniseer Halle in het geplande consultatieproces in te kleuren, te structureren en vorm te geven.

In deze adviesgroep wil Dekoloniseer Halle vertegenwoordigers opnemen van onder meer jongeren, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en professionals uit diverse maatschappelijke sectoren, scholen en leerkrachten, historici en sociale wetenschappers, experts en activisten.

Dekoloniseer Halle wil hiermee tot een gedragen, gemotiveerd en kwalitatief advies komen. De werkzaamheden en de beraadslaging van de adviesgroep gebeuren online. Dekoloniseer Halle roept geïnteresseerde mensen op zich te melden. "Niets mag onder de mat worden geveegd of met de mantel der liefde bedekt. Wij wensen een grondige en diepgaande aanpak waarbij geen enkel aspect uit het oog wordt verloren" zegt Hilde Rooselaer educatief vrijwilliger bij Dekoloniseer Halle.

"De voorbije jaren werden in Halle ernstige inspanningen geleverd om tot een oprecht dekolonisatieproces te komen. Denk maar aan het zeer verdienstelijk werk van Jean-Pierre Laus op dit vlak" benadrukt Miguel Estrada, voorzitter van de Integratieraad. "Momenteel is er sprake van een stroomversnelling en is de discussie omtrent de omgang met ons koloniaal verleden weer brandend actueel. Het is belangrijk om Leopold II uit het straatbeeld te verwijderen. We mogen echter niet vergeten dat beelden weghalen niet voldoende is. Het is tijd om het racistisch koloniaal verleden, dat nog altijd springlevend is, aan te pakken."

Wie zich aangesproken voelt en deel wil uitmaken van de adviesgroep binnen Dekoloniseer Halle kan een mailtje sturen naar dekoloniseerhalle@gmail.com


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?