Definitieve vaststelling ruimtelijk plan ‘Lembeek-Noord’

De raad van de provincie Vlaams-Brabant heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Lembeek-Noord’ definitief vastgesteld. De provincie maakt met dit plan ruimte vrij voor groen en waterberging in de nabijheid van de dorpskern van Lembeek. Tegelijkertijd kunnen er meer bedrijven komen op het nabijgelegen bedrijventerrein.

Op 5 november 2019 stelde de provincie het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan voor de zone Lembeek-Noord voorlopig vast. In het kader van het strategisch project Zennevallei is intensief overleg gevoerd tussen de betrokken overheidsinstanties en andere belanghebbenden. Dit heeft geleid tot een breed gedragen toekomstperspectief voor het gebied ten noorden van Lembeek.

Het doel is het realiseren van een regionaal bedrijventerrein en de ontwikkeling van een natuurgebied voor waterbeheersing nabij de dorpskom van Lembeek.

De laaggelegen, onbebouwde industriegronden krijgen een groenbestemming met mogelijkheden voor recreatie en waterberging. Het gebied zal de bestaande natuur in de omgeving met elkaar verbinden en krijgt een belangrijke rol  in de beheersing van overstromingsrisico’s. Voor bewoners en werknemers wordt er een aangenaam groengebied gecreëerd om te wandelen en zich te ontspannen. Bovendien sluit het park aan op het wandel- en fietsnetwerk langs het kanaal.

“Daarnaast willen we het regionaal bedrijventerrein beter gaan inrichten en mogelijkheden scheppen voor bedrijven die zich op het industrieterrein willen vestigen”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.

Het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan treedt in de loop van september in werking.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?