Debietmeetcampagne gestart in Lennik

Aquafin en de gemeente Lennik lanceren een debietmeetcampagne. Op verschillende plaatsen worden in inspectieputten van het rioleringsstelsel monitors geplaatst alsook verschillende pluviometers. Deze informatie helpt om nieuwe riolering te ontwerpen en knelpunten in kaart te brengen en op te lossen.

In een gedeelte van de gemeente Lennik investeert Aquafin, in samenwerking met de gemeente Lennik, momenteel in een debietmeetcampagne.

Hierbij worden op bepaalde plaatsen in inspectieputten van het rioleringsstelsel debietmeters (of monitors) geplaatst. Deze monitors meten automatisch en continu de waterpeil- en debietgegevens. Bijkomend worden 3 pluviometers geplaatst, verspreid over het grondgebied van Lennik. Deze pluviometers meten de effectief gevallen neerslag. Wekelijks worden deze monitors en pluviometers bezocht door technisch medewerkers om de geregistreerde gegevens op te halen en te verwerken.

Waarom doet Aquafin deze metingen?

Op een bestaand rioleringsstelsel sluit afvalwater aan, maar ook nog regenwater. Met behulp van de waterpeil- en debietmetingen in het rioleringsstelsel, gecombineerd met neerslaggegevens krijgen we veel info over de werking van het bestaande rioleringsstelsel. Deze informatie helpt ons om (nieuwe) riolering te ontwerpen en bestaande knelpunten op te lossen, zoals onder andere het afkoppelen van regenwater van een riolering.

Een meetperiode duurt gemiddeld 5 weken en kan eventueel verlengd worden als er onvoldoende neerslag gevallen is. De meetperiode is gestart op 26/11/2018.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?