De vette jaren zijn voorbij

HALLE - Op vrijdag 22 mei en zaterdag 23 mei kan je 's avonds om 20u in de sportzaal komen kijken naar de schoolvoorstelling van het Koninklijk Atheneum Halle 'De vette jaren zijn voorbij'. Het is een prachtig stuk met livemuziek. Een kaartje kost slechts €5 aan de kassa. In bijlage zit de affiche. De regisseur J. De Ceuster leidt het stuk als volgt in:
 
In 2014 bezat een kleine groep superrijken een gemiddeld vermogen van 2,7 miljoen dollar per persoon. Dit cijfer stijgt elk jaar. Op dit moment is het vermogen van de tachtig rijkste mensen even groot als dat van de 3,5 miljard armste mensen. Tegen 2016 bezit 1 procent van de wereldbevolking meer rijkdom dan de overige 99 procent samen. Ondertussen heeft iets meer dan 10 procent van de wereldbewoners niet genoeg eten en verdient meer dan een miljard mensen minder dan 1,08 euro per dag.

Terwijl de kloof tussen arm en rijk zienderogen groter wordt, maakt men ons in het rijke Europa wijs dat wij, “gewone” mensen, ons met veel minder tevreden zullen moeten stellen. Onze media, die steeds minder objectief verslag uitbrengen, laten ons geloven dat het normaal is dat wij veel langer zullen moeten werken voor veel minder geld, dat onze lonen niet mee stijgen met de levensduurte, dat de prijs om te mogen studeren fors toeneemt. En als wij dan tegen dit onrecht  protesteren, wil men ons laten geloven dat stakingen en manifestaties niet meer van deze tijd zijn en dat zij toch niks zullen veranderen.

Voor een groep jongeren uit onze hoofdstad is de maat vol. Zij nemen het heft in eigen handen om van deze wereld een betere plek te maken. Murw geslagen door een maatschappij die hen uitspuwt, bedenken zij een drastische manier om de superrijken een geweten te schoppen. Zij breken in in de beschermde burchten van deze elite, niet om iets te stelen of om de opbrengst van de diefstal aan de armen te geven, maar om het chique meubilair in de villa's te herschikken en een boodschap achter te laten die de rijken aan het wankelen moet brengen.

Hun radicale methode lijkt te werken, tot wanneer zij bij hun zoveelste inbraak oog in oog komen te staan met de bewoner van de villa...


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?