De MIVB breekt rittenrecord in 2019

Volgens de eerste berekeningen tekenden de bussen, trams en metro’s van de MIVB 434 miljoen ritten op in 2019, of een stijging met 4% ten opzichte van 2018. Dat betekent ruim 16 miljoen extra ritten. Dat is een nieuw record voor het Brusselse openbaar vervoer in een context van bewustwording rond klimaat.

Het Brusselse openbaar vervoer verleidt almaar meer reizigers. Afgelopen jaar kenden de bussen, trams en metro’s van de MIVB een recordaantal ritten met, volgens de eerste schattingen, 434 miljoen ritten. Dat is een stijging met 4% ten opzichte van het jaar voordien. Op het vlak van de verdeling van de ritten per vervoerwijze, neemt de metro 38% marktaandeel voor rekening, de tram 36% en de bus 26%.

Ook in 2018 realiseerde de MIVB al een belangrijke stijging van het aantal reizigers. Hiermee bevestigt de vervoersmaatschappij dus de voortdurende vooruitgang van het openbaar vervoer in Brussel. Tussen 2009 en 2019 stegen de rittenaantallen van de bussen, trams en metro’s met nagenoeg 50%, waardoor de MIVB de voorkeur geniet voor de verplaatsingen in Brussel.

Behalve de bewustwording rond klimaat, zijn deze stijgende rittenaantallen een gevolg van de voortdurende inspanningen van de MIVB om het aanbod aan te passen en zo het hoofd te bieden aan de evolutie en de noden op het vlak van mobiliteit in de hoofdstad. In 2019 verhoogde de MIVB de frequenties tijdens de daluren, nam ze nieuwe voertuigen in dienst (hybride en elektrische bussen) en ontplooide ze geleidelijk het busplan door nieuwe lijnen en nieuwe verbindingen te creëren tussen de wijken. De cijfers weerspiegelen ook voor het eerst een volledig jaar uitbating van twee nieuwe tramlijnen 8 en 9…

“Ik kan mij alleen maar verheugen over deze cijfers. Ze tonen het engagement van al onze medewerkers om onze klanten een kwaliteitsvolle dienstverlening te leveren”, legt Brieuc de Meeûs uit, CEO van de MIVB. “Maar we gaan niet op onze lauweren rusten. We zijn klaar voor de talloze uitdagingen die ons te wachten staan, om de ontwikkeling van het openbaar vervoer verder te zetten en de MIVB te bevestigen in haar rol als essentiële speler in duurzame mobiliteit in Brussel.”

Brussels minister van Mobiliteit, Elke Van den Brandt: «Net zoals veel Brusselaars ben ik trots op de MIVB. Openbaar vervoer is de ruggengraat van ons mobiliteitsbeleid, en met de MIVB beschikt Brussel over een grote troef. De politieke keuze om daarin te investeren loont: meer reizigers betekent ook minder mensen in de files. Zo houden we Brussel bereikbaar en leefbaar.»


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?