De Lijn versterkt de dienstverlening met extra ritten, materieel, reizigersinfo, …

De Lijn wordt sinds het begin van deze regeerperiode intern hervormd zodat het bedrijf in 2020 de vergelijking met de privésector kan doorstaan. Nu komt de focus ook te liggen op de verbetering van de dienstverlening.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts maakt extra middelen vrij voor een uitbreiding van het aanbod op de drukste verbindingen, extra reizigersinformatie en meer gebruiksgemak. Al vanaf september wordt op een reeks drukke verbindingen het aanbod uitgebreid. Weyts: “Er gaat minder belastinggeld naar De Lijn, maar de belastingbetaler krijgt er een betere dienstverlening met meer aanbod voor terug”. 

De Lijn kan de dienstverlening verbeteren dankzij de investeringen van deze Vlaamse Regering. Nog nooit is er in één legislatuur zoveel geïnvesteerd in De Lijn. In deze regeerperiode bestelt Vlaanderen 781 nieuwe bussen (ter waarde van 230 miljoen €) en 110 nieuwe trams plus 14 trambussen (ter waarde van € 260 miljoen). De nieuwe bussen worden vanaf september geleverd in schijven van 10 bussen en zullen geleidelijk instromen. In 2019 volgen de eerste trambussen en eind 2019 ook de extra (Kust)trams. 

Voorrang

De vele nieuwe bussen zijn modern, comfortabel én duurzaam. Er kan gekozen worden voor hybride en elektrische bussen dankzij  22 miljoen € uit het Klimaatfonds en een extra  20 miljoen €die Weyts verkreeg bij de laatste begrotingsbesprekingen. Die nieuwe bussen zullen ook vlotter kunnen doorrijden, want Weyts investeert 10 miljoen € extra in verkeerslichtenbeïnvloeding, zodat de bus op kruispunten letterlijk voorrang krijgt op de auto.

Bovenop al deze eerdere investeringen, maakt Weyts nu nog eens  20 miljoen € vrij voor een verdere verbetering van de dienstverlening van De Lijn. 

Extra aanbod

Het aanbod van de Vlaamse vervoersmaatschappij, kan je meten aan het aantal plaatskilometers (het aantal plaatsen maal het aantal afgelegde kilometers) is al gestegen met +3,7% tussen 2014 en 2017. Het aanbod zal volgend jaar stijgen, onder meer door de inzet van trambussen van 24 meter lang op het nieuwe Ringtracé in de Vlaamse Rand en door het instromen van nieuwe Kusttrams.  

De uitbreiding van het aanbod krijgt een extra impuls door nog eens  9 miljoen € te investeren in het exploitatiebudget. 

Concreet wordt er meteen 1,5 miljoen € geïnvesteerd, zodat het aanbod al vanaf september opgetrokken kan worden in de Vlaamse Rand, provincie Antwerpen en vanaf oktober ook in de regio Gent. In 2019 volgt nog eens € 7,5 miljoen euro voor de andere regio’s. Het geld gaat naar extra aanbod op de drukste lijnen op de drukste momenten. “Vroeger was er een blinde aanbodpolitiek, nu volgen we de vraag”, zegt Weyts. “Dit geld gaat heel gericht naar de lijnen waar de nood het hoogst is”. 

Het extra aanbod wordt op verschillende manieren gerealiseerd. Er kunnen gewoon extra bussen ingezet worden in de spitsmomenten, zoals bv. zal gebeuren op lijnen 128, 170 en 214 in de Vlaamse Rand  

Extra reizigersinfo, extra gebruiksgemak 

De Lijn wordt ook klantvriendelijker, dankzij een investering van  9,5 miljoen € in digitalisering, verbeterde haltes en verbeterde reizigersinformatie. Zo verbetert de dienstverlening met digitale vervoersbewijzen zoals het m-ticket en de m-card en fysieke ‘touchpoints’ om aankopen te doen in Lijnwinkels. Er wordt ook geïnvesteerd in realtime reizigersinformatie via een verbeterde app en via halteborden. Er zijn momenteel 371 halteborden die werken en er is een opdracht in de markt gezet om het aantal halteborden uit te breiden tot 1.200. Die uitbreiding moet plaatsvinden in 2019 en 2020.  

Blue Bikes

Er wordt ook  1 miljoen€ geïnvesteerd in de overname en uitbreiding van het ‘Blue Bikes’-systeem. In de komende jaren zal het aantal deelfietsen verdrievoudigen en komen er heel wat nieuwe Blue Bike-locaties aan bushaltes. Via je abonnement bij De Lijn zal je ook een Blue Bike kunnen gebruiken. Het wordt zo veel eenvoudiger om het openbaar vervoer te combineren met de fiets, zodat je ook de ‘last mile’ tussen de bushalte en je eindbestemming snel en comfortabel kan afleggen. 

“Het is véél verandering in één keer, maar we hebben een duidelijk doel”, zegt Weyts. “We willen nog meer Vlamingen verleiden om de auto wat vaker te laten staan en te kiezen voor het openbaar vervoer”.

 Extra aanbod in het najaar van 2018 in onze regio

-Lijn 128 Ninove - Brussel Versterking tijdens de spits in P2 tussen Eizeringen en metro Weststation.

-Lijn 128 Ninove - Brussel Versterking op zaterdag tussen 10 en 18 uur en inzet gelede bussen.

-Lijn 170 Halle - Sint-Pieters-Leeuw - Brussel Verhoging van de frequentie van om de 15' naar om de 12'op weekdagen P2 tussen 7 en 19 uur.

-Lijn 214 Asse - Brussel De verkorte ritten die vandaag rijden tussen Zellik en metro Simonis verlengen tot Asse Station op weekdagen P2 en uitvoering met gelede bussen ipv standaard.

-Lijn 241 Wemmel - Brussel Versterking tussen Wemmel en Brussel tijdens de spits P2 in de ochtend- en avondspits.

-Lijn 241 Wemmel - Brussel Versterking aanbod Wemmel - Brussel op zaterdag.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?