De Doncker moet dwangsom van 750.000 € betalen en overtredingen herstellen

De gemeente Roosdaal heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning verleend aan de bvba Bouwmaterialen De Doncker. De firma moet een aantal bouwovertredingen afbreken en het natuurgebied herstellen. De gemeente laat de firma een bankwaarborg van 750.000 € storten als stok achter de deur.

Op de gemeenteraad, die goed te volgen was via Youtube, maakten de gemeenteraadsleden Dirk Evenepoel (Roosdaal Anders) en Marc Devits (Groen)  zich zorgen over de uitvoering van de omgevingsvergunning die de gemeente verleende aan de bvba Bouwmaterialen De Doncker. De beroepsperiode tegen deze vergunning is deze week ingegaan.

”We zijn zeer argwanend omdat De Doncker aan alle regels zijn botten veegt. We vragen een krachtdadig optreden van de gemeente. Tegen wanneer moet die firma alles in orde brengen?”, zegt Evenepoel.

Burgemeester Wim Goossens gaf toe dat het om een zeer moeilijk dossier gaat. “Tegen 1 april 2021 moet alles verwijderd zijn omdat anders de exploitatievergunning vervalt en de firma dan zijn waarborg kwijt is. Er zijn zeer hoge dwangsommen opgelegd, als stok achter de deur, om krachtdadig te kunnen optreden. Onze diensten gaan er op toe zien dat het opruimen en het natuurherstel deze keer wel gebeurt.”

Marc Devits merkte op dat het dossier in de goede richting evolueerde voor de natuur. “Maar we vrezen dat er weer procedurespelletjes zullen worden gespeeld. We hopen dat de firma nu wel de wet naleeft zoals iedereen dat moet doen. Het verontrust ons dat de firma nog niet begonnen is met het herstel.”

“We hadden gevraagd om al met het opruimen te beginnen als een positief signaal voor wanneer het beroep eventueel in de deputatie besproken wordt. Voor ons is de maat vol en de dwangsom loopt. De firma heeft er alle belang bij om de overtredingen te herstellen”, aldus de burgemeester.

De Doncker moet de verhardingen en de opslag van materialen, die niet in overeenstemming zijn met het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Historisch gegroeide bedrijven in Oud Pamel’ (goedgekeurd in 2009) verwijderen in het rood ingekleurd gebied. Het natuurgebied moet in overleg met het Agentschap Natuur en Bos hersteld worden ten laatste in het volgend plantseizoen.

De Doncker moet voor het einde van de beroepstermijn van deze omgevingsvergunning een bankwaarborg van 750.000 € storten. Dan pas is de vergunning uitvoerbaar. De firma krijgt de waarborg pas terug als een opslagsilo is verwijderd, het achterste gedeelte van de loods verwijderd is; de illegale verharding en opslag van materialen weg genomen zijn, het natuurgebied heringericht is en een bufferzone is aangeplant (groen op het plannetje). Het bedrijf engageert zich mee te werken aan een charter werfverkeer om de druk op de schoolomgeving en de dorpskern te beperken. Er moet minstens  jaar voor het verstrijken van de huidige vergunning een nieuwe vergunning aangevraagd worden maar die kan slechts overwogen worden als aan alle voorwaarden van de huidige vergunning is voldaan.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?