De 10 pijnpunten ‘Verkeer’ van vzw Zonnestraal

LENNIK – De campus van vzw Zonnestraal heeft een grote impact op de gewestweg Kroonstraat (N282). Maar de weg heeft ook een grote invloed op bedrijvigheid van de instelling.

Vzw Zonnestraal streeft een doorgedreven integratie van haar bewoners binnen de Lennikse gemeenschap na. Maar de Kroonstraat bezorgt de bewoners heel wat stress, als ze zich bijvoorbeeld naar hun Inclusion-winkel en atelier begeven. “Omdat er bussen en vrachtwagens over de stoep rijden kunnen onze bewoners niet zonder begeleiding de weg op terwijl dat de bedoeling zou moeten zijn”, zegt Katia Nimegeers, die zich inzet voor meer verkeersveiligheid. Maar er zijn nog meer grieven.

De 10 pijnpunten

1.       In- en uitrit hoofdingang Kroonstraat 44

-          Parkeerplaatsen op de middenberm belemmeren doorgang en bereikbaarheid van campus Zonnestraal vzw wanneer er wagens geparkeerd staan. Er rijden +/- 100 wagens per dag naar de campus. Waaronder hulpverleners komende uit de richting Erasmus, zoals het MUG team of de Karel Keymolenstraat zoals huisarts, brandweer, ziekenvervoer,…

o    Verkeer komend van Lennik moet via rond punt

o    Verkeer vertrekkend richting Gooik moet via Markt Lennik

2.       Overgang tussen domein van Zonnestraal aan in- en uitrit moeilijk voor rolstoelgebruikers.

-          Diepe oneffenheid, gootje, tussen aansluiting domein Zonnestraal, voetpad en wegdek voor rolstoelgebruikers

3.       Voetpad tussen Kroonstraat nummer 102 en nummer 40

-          Druk voetpad met dubbel gebruik van voetgangers en fietsers in functie van scholen, kinderdagverblijf en Zonnestraal.

-          De fietssuggestiestrook is onveilig omdat auto’s en bussen rakelings passeren.

4.       Knik rijstrook tussen klooster Kroonstraat 42 en Zonnestraal Kroonstraat 44

-          Bussen, auto’s en vrachtwagens komende uit Gooik of de Ghyselenstraat kunnen door de knik hun bocht niet goed maken en rijden op de fietssuggestiestrook en deels ook  het voetpad.

5.       Kruising Schoolstraat en Kroonstraat

-          Geen zebrapad om over te steken

-          Belemmering voor voetgangers met een beperking om in te schatten hoe ze veilig moeten over steken.

6.       Zebrapad aan Kroonstraat 42 richting Ghijselenstraat

-          Ligt kort in de draai vanuit Brussel en vanuit richting Gooik en waar doorgaand verkeer, aan een snelheid van 50km/u verrassend snel om de  hoek komen

7.       Kroonstraat richting Markt

-          Het voetpad ligt op vele plaatsen in een dwarse helling en is op sommige plaatsen vrij smal.

-          Belemmering voor rolstoelgebruikers en mensen die wandelen aan de arm van een begeleider.

8.       H.  Gheyselenstraat nr 26-28

-          Auto’s staan geparkeerd voor het pand Inclusion waar nochtans geen toegewezen plaatsen zijn.

-          Belemmering voor rolstoelcliënten. Om het pand binnen te geraken maken zij gebruik van een oprijplank. Wanneer er auto’s staan geparkeerd worden zij gehinderd. De plaats is te beperkt om door te rijden.

9.       Masiusplein

-          Fietsstrook doorkruist horizontaal het rondpunt

-          Belemmering voor fietsers die willen doorsteken. Zij worden tweemaal belemmerd door automobilisten die het punt dienen rond te rijden. Ook een belemmering voor de automobilisten wiens zicht belemmerd is door geparkeerde auto’s waardoor de fietsers niet zichtbaar zijn wanneer ze aanrijden.

10.    Rondpunt Negenbunderstraat, Kroonstraat,

-          Geen wegmarkering op de straat voor fietsers

-          Belemmering voor fietsers wanneer ze komende vanuit de Kroonstraat richting Gooik willen rijden. De fietsstrook is links van de baan.

-          De weg heeft echter geen markering waardoor de automobilist niet gewaarschuwd is dat de fietser aan het rondpunt nog dient door te rijden. Dit geeft gevaarlijke situaties.

Zie ook: http://www.persinfo.org/2016/06/29/zonnestraal-onbereikbaar-voor-hulpdiensten-door-bezette-middenstrook


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?