DATS 24 Lennik krijgt een nieuwe look

Het DATS 24-station langs de Kroonstraat 73 in Lennik gaat dicht op 5 en 6 oktober. Het  station wordt in een nieuw jasje gestoken. “De nieuwe stijl is fris en modern. Zo tankt u makkelijk en comfortabel in een proper en groener tankstation. Vanaf vrijdag 7 oktober is uw vertrouwde DATS 24-station opnieuw open. 

De vernieuwing van de stations van DATS 24 kadert binnen enerzijds de nieuwe huisstijl en anderzijds binnen de verdere verduurzaming van onze stations en de exploitatie van de stations.

“We zijn als enige uitbater in België ISO14001 genormeerd: milieumanagement systeem. In die optiek zoeken we steeds zo duurzaam en milieuvriendelijk te bouwen en of vernieuwen en zeker ook uitbaten. Zo poetsen we de stations met ecologische producten op basis van komkommer, voorzien we bijv. ook ledverlichtingsaraturen in de luifel die automatisch dimmen of oplichten, we installeren per definitie op elke pomp vaporix zodat de dampen die vrijkomen bij het tanken gerecupereerd worden en ecologisch verwerkt. We zijn ook een heel stuk voor op de wetgeving wat betreft onze installaties en onze werking. Zo doen we zelf na drie jaar installatie per definitie bodemonderzoeken, enz.”, zegt Maarten Van Houdenhove van DATS 24.

Concreet voor DATS 24 Lennik, deze restyling:

-De prijstotem en de pompdeksels waren reeds aangepast een tweetal maand terug, compleet conform de nieuwe huistijl: blauw als kleur toegevoegd, duidelijke link met Colruyt Group waartoe we uiteraard integraal behoren.

-Plaatsing nieuwe, flexibele stootpalen. Deze geven mee tot zo'n 30° waardoor er bij eventuele aanrijding tijdens het parkeren aan de pomp minder kans op schade is aan de aanrijdende wagen. Dit maakt het voor ons ook handiger én goedkoper om desgevallend te vervangen. Dat is dus winst voor én de klant én voor DATS 24

-Het installeren van nieuwe, meer ergonomisch vuilbakmeubels op het station, met de serviethouder er in geïntegreerd. Er passen grotere zakken in om op een efficiëntere manier afval te kunnen recupereren. De ergonomie voor de stationsbeheerders is hierdoor ook aanzienlijk verbeterd. DATS 24 werkt met eigen stationsbeheerders, die elk station minstens 1 tot 2 keer/week bezoeken om te poetsen, materiaal aan te vullen, vuilbakken te ledigen en alle dienstverlening (bandenopblazer, ledverlichting, kaartlezers e.d.m controleren en checken)

-De brandblusapparaten verhuizen van het eiland naar een geïntegreerde servicewall ter hoogte van de bandenblazer: gratis bandenblazer + vuilbakmeubel + brandblusapparaten samen. Daar wordt ook het noodnummer duidelijk aangebracht. Dit verhoogt comfort en veiligheid van de klanten

-De piste op het tankeiland wordt vernieuwd met een nieuwe MMA-vloer: antislip voor de veiligheid van de klanten

- Naam en adres van het station worden duidelijk aangebracht voor het geval een klant DATS 24 wil contacteren ivm het station.

“Verder is het zo dat we onze stations zo open en licht mogelijk houden, met een doorgedreven inzet voor gebruiksgemak, comfort, groenbeleving en veiligheid voor onze klanten. Dankzij onze consistente politiek van lage prijzen aan de pomp maar zeker ook onze uitgesproken focus op gebruiksgemak is het zo dat een tankstation van DATS 24 gemiddeld dubbel zoveel volume draait dan een gemiddeld Belgisch tankstation”, aldus Maarten Van Houdenhove van DATS 24.

Op de foto: het reeds vernieuwde tankstation in Halle


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?