Dan toch geen asbestvervuiling onder René Deboecklaan

Er zit dan toch geen asbestvervuiling onder de René Deboecklaan. Dat blijkt uit een uitgebreid bodemonderzoek van Sweco Belgium, dat is een firma die gespecialiseerd is in de bemonstering van asbest in de ondergrond. De planning van de werken komt dus niet in gevaar.

De volgende maanden wordt de René Deboecklaan, dat is de verbindingsweg tussen het Bevrijdingsplein en de nieuwe Zenne- en Zuidbrug volledig heraangelegd. Maar tijdens de voorbereidende werken botste de aannemer op enkele kleine stukjes asbesthoudend plaatmateriaal.

Even werd gevreesd voor een ondergrondse asbestvervuiling en dus werd onmiddellijk Sweco Belgium opgetrommeld voor een uitgebreid bodemonderzoek. Deze gespecialiseerde firma voerde het voorbije weekend verschillende diepe grondboringen uit, maar vond nergens anders asbestsporen. De ondergrond moet dan ook niet gesaneerd worden waardoor de voorziene timing van de werken kan aangehouden worden. Vermoed wordt dat de gevonden asbestplaatjes afkomstig zijn van een oude waterleiding die er ooit in de grond zat.

Welke werken worden er nu uitgevoerd?

Door de René Deboecklaan volledig heraan te leggen kan deze straat naadloos aansluiten op de Zenne- en Zuidbrug. Niet alleen de rijweg maar ook de fiets- en voetpaden krijgen een haast evenwijdige vertaling van de Zenne- en de Zuidbrug. Op die manier wordt de René Deboecklaan een pak veiliger voor alle weggebruikers.
Tijdens de werken is de René Deboecklaan moeilijk bereikbaar met de wagen. Maar in de buurt is er voldoende parkeergelegenheid. En met de fiets of te voet blijven alle handelszaken en woongelegenheden aan de René Deboecklaan uiteraard bereikbaar.

Eénmaal de Zennebrug helemaal voltooid is, wordt ook gestart met de aanleg van de nieuwe afslag naar de Suikerkaai. Van zodra die klus geklaard is, wellicht ook dit najaar, kan de Suikerkaai, toch één van de belangrijkste invalswegen van onze stad, opnieuw opengesteld worden voor het verkeer.

Archief

Mogelijk asbest in ondergrond René Deboecklaan


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?