Dagelijks al 1000-tal fietsers geteld op fietssnelweg F20

Ter hoogte van het pas aangelegde Sasplein in Ruisbroek staat op de fietssnelweg F20 tussen Halle en Brussel een eigen digitale fietsteller. Die telt nu al dagelijks een 1000-tal fietsers. De fietsteller werd ingehuldigd door Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit en Wim Dauwe, afdelingshoofd Regio Centraal van De Vlaamse Waterweg nv.

Meten is weten, dus worden alvast de bewegingen op dit vernieuwde stuk fietssnelweg geteld om de evolutie te registreren en de resultaten mee te nemen naar toekomstige projecten. Het is de eerste en voorlopig enige fietsteller in Vlaams-Brabant, die ook meteen de telling toont. De telling gebeurt in beide richtingen.

“Met het digitale bord willen we de tellingen bekend maken. De F20 is intussen de populairste fietsroute geworden. Er worden nu al dagelijks een 1000-tal fietsers geteld. Goede en veilige fietspaden doen het fietsgebruik nog toenemen. Dat blijkt uit studies in binnen- en buitenland. Voor het woon-wekverkeer is de fiets even snel als de wagen maar bovendien gezonder”, zegt Tom Dehaene.

De Vlaamse Waterweg nv en de provincie Vlaams-Brabant werken samen met de betrokken gemeenten hard aan de F20. Het afgelopen jaar werden verschillende projecten afgerond waarbij grote delen van het jaagpad langs het Kanaal naar Charleroi werden opgewaardeerd tot fietssnelweg van 4 meter breed. Verder werden stukken uitgerust met dynamische verlichting. De inzet van de bestaande dynamische verlichting wordt binnenkort geëvalueerd.

In september 2020 werd het jaagpad reeds voltooid op het traject tussen de Waterloobrug en de sluis van Ruisbroek. Aan de nieuwe brug ‘Drie Fonteinen’ moet het nieuwe fietspad nog over enkele honderden meters afgewerkt worden. In het voorjaar starten de werken aan de Roggemanskaai in Halle, waar er een vrijliggend fietssnelweg naast het kanaal komt. Op die manier krijgt het uiteindelijke traject van Halle naar Brussel een lengte van 10 km.

Volgend jaar start een studie naar de vervanging van de Bospoortbrug zodat de werken in 2023 kunnen uitgevoerd worden.

Containerschepen

Op 1 februari 2020 startte de aannemer met de aanpassingswerken aan het jaagpad langs het Kanaal naar Charleroi. In september van dit jaar waren de ingrijpende werken klaar. Op het grondgebied van gemeentes Sint-Pieters-Leeuw, Beersel, Drogenbos en Halle werd het jaagpad over een lengte van 4,7 kilometer verder landinwaarts gelegd. Dit gebeurde in functie van de toekomstige verbreding van het Kanaal. Waar onvoldoende plaats was om het jaagpad te verleggen (over een lengte van 2,8 kilometer), werd het jaagpad verbreed naar 4 m.

Het aangepaste jaagpad maakt nu deel uit van fietssnelweg F20 Halle-Brussel; ook bekend als Kanaalroute Zuid. De fietssnelweg is onderdeel van een netwerk van fietssnelwegen tussen de gemeentes in de Vlaamse rand en Brussel. Het netwerk van fietssnelwegen heeft als doel het aantal fietsverplaatsingen in de regio sterk te verhogen en zo de verkeerscongestie in de Vlaamse rand te verminderen. De Vlaamse overheid heeft de coördinatie van de uitbouw van deze fietssnelwegen toevertrouwd aan de provincie Vlaams-Brabant.

De aanpassing van het jaagpad kadert binnen de opwaardering van het Kanaal naar Charleroi. De beperkte afmetingen en diepgang van het Kanaal voldoen niet aan de noden voor optimale hedendaagse binnenvaart. Een reeks van ingrepen moet het Kanaal toegankelijker en aantrekkelijker maken voor schepen tot 1.350 ton en drie containerlagen hoog. Door de nodige aanpassingen draagt het kanaal bij aan de zogenaamde modal shift van de weg naar de waterweg. Eén schip van 1.350 ton houdt maar liefst 60 vrachtwagens van de baan en betekent minder fijn stof en CO2 in de lucht. 

De Vlaamse overheid investeert hier ruim 2 miljoen euro in het fietscomfort in de Vlaamse rand. Zij kan daarvoor rekenen op steun van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling EFRO (ongeveer 880.000 euro) en van de Provincie Vlaams-Brabant (ongeveer 440.000 euro).

 

 

 

 

 

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?