Dag van de Natuur in het Maasdalbos

HALLE – Vorige zaterdag leek wel heel jong Halle in het Maasdalbos aan de slag. Van ver kon je de jeugdige stemmen en het vrolijk gebabbel horen. Maar liefst 80 vrijwilligers daagden op om enkele taaie onderhoudswerkjes aan te pakken.

Het wegnemen van de niet in ons ecologisch systeem horende Amerikaanse eiken is een beheerkeuze geweest bij het omvormen van Maasdalbos tot natuurreservaat. Na het kappen van de oude Amerikaanse eiken, doken de jonge telgen massaal op. De duizenden zaailingskes van Amerikaanse eik werden door onze vrijwilligers met wortel en al verwijderd uit de vorig jaar aangeplante houtkant aan de zuidzijde van het beukenperceel.  En zie, wat niemand gedacht had, werd tot een goed einde gebracht: de grote haarden met zaailingen zijn opgeruimd.

Duizendknoop

 Andere onderhoudswerken vonden ook plaats: een lek in de vijverdam dichten; een “keverhotel” bouwen; houtblokken uit het kreupelhout verwijderen en Japanse duizendknoop verwijderen en op een hoop bijeenbrengen. Tijdens een wandeling kregen de helpers uitleg over het reservaat, een voormalig terrein voor drinkwaterwinning. De oude zandgroevetaluds die naar het zuiden gericht zijn, worden van bomen vrijgemaakt zodat zeldzame insecten en oeverzwaluwen een habitat krijgen. De Japanse duizendknoop is eveneens een opdringerige exoot, die we proberen te beheersen.

Vrijwilligers

 ‘s Middags kregen de vrijwilligers heerlijke groentesoep en boterhammen. Dat het een kille, mistige dag was buiten het bos, waren we totaal vergeten. Met de schemering daalde de rust over het bos, dat zich in zijn winterslaap kan voorbereiden op een schitterend bloeiende lente. En dit dankzij de vrijwilligers van scouts Halle-Centrum en Sint-Rochus, buurtwerk Windmoleken, JNM Zuid-West Brabant en onze eigen leden van Natuurpunt Halle.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?