Coronacontroles : elf overtredingen afgelopen twee dagen

De politiezone TARL heeft elke dag 3 extra patrouilles op de baan voor de handhaving van corona-maatregelen. De noodzaak aan handhaving blijkt uit onderstaande tussenkomsten van de voorbije dagen.

Op maandag 6 april werden er in totaal 6 processen-verbaal opgesteld in het kader van corona-maatregelen in Roosdaal en Liedekerke.

Aan de bunkerweide in Roosdaal werd een proces-verbaal opgesteld omwille van niet-essentiële verplaatsing. De persoon kwam met zijn bromfiets naar de bunkers om hier uit te rusten op een bankje.

In de Sportlaan in Liedekerke waren 5 jongeren aan het voetballen op het voetbalveld, ook al is deze site afgesloten met politielint. Er werd geverbaliseerd inzake niet-essentiële verplaatsingen en samenscholingsverbod.

Op dinsdag 7 april werden er in totaal 5 processen-verbaal opgesteld in het kader van corona-maatregelen in Ternat en Affligem.

In Ternat werden er 3 minderjarigen aangetroffen op het voetbalplein in de Muilemlaan. Ook wanneer social distancing gerespecteerd wordt is voetballen op publiek terrein verboden. Er werden processen-verbaal opgesteld inzake niet-essentiële verplaatsingen en samenscholingsverbod.

In Affligem merkte een patrouilleploeg een verdacht voertuig op aan de parking van de Bellekouter. De 2 inzittenden werden gecontroleerd. Zij waren samen op zoek naar werk en stopten onderweg om een sigaret te roken. Ook hier werd geverbaliseerd voor niet-essentiële verplaatsingen.

Het parket Halle-Vilvoorde voorziet de overtredingen op de afgekondigde corona-maatregelen consequent en prioritair van een strafrechtelijk gevolg. Meerderjarigen en rechtspersonen ontvangen in eerste instantie een voorstel tot betaling van een minnelijke schikking van 250 euro (particulieren) of 750 euro (rechtspersonen). Wanneer er sprake is van recidive, worden de betrokkenen onmiddellijk gedagvaard op een thema-zitting van de correctionele rechtbank, op een nog te bepalen datum. Voor minderjarige overtreders voorziet het parket een gepaste reactie.

In geval van niet-betaling, geen betaling binnen de voorziene termijn of geen volledige betaling van de minnelijke schikking wordt er overgegaan tot rechtstreekse dagvaarding. De personen die reeds antecedenten hebben op het vlak van het niet-naleven van de coronamaatregelen zullen onmiddellijk gedagvaard worden. Alle gedagvaarde dossiers zullen worden vastgesteld op themazittingen op nog te bepalen data.

In geval van andere inbreuken zoals het bewust spuwen, niezen of hoesten naar andere personen zal een apart proces-verbaal worden opgesteld dat, naargelang de context, aanleiding zal geven tot een strengere minnelijke schikking, een rechtstreekse dagvaarding of een voorleiding bij de onderzoeksrechter met oog op het verkrijgen van een aanhoudingsbevel.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?