Coronacontroles blijven nodig in TARL

De politiezone TARL heeft elke dag 3 extra patrouilles op de baan voor de handhaving van corona-maatregelen. De noodzaak aan handhaving blijkt uit onderstaande tussenkomsten van de voorbije dagen.

Op woensdag 8 april werden er in totaal 5 processen-verbaal opgesteld in het kader van corona-maatregelen in Ternat.

In de Begonialaan werd een moeder met haar twee zonen geïntercepteerd die op bezoek waren in het huis van de grootmoeder. Hier werden inbreuken wegens niet-essentiële verplaatsing en samenscholingsverbod vastgesteld. In de Statiestraat werd een persoon geverbaliseerd die reeds enkele dagen op een ander adres verbleef dan op zijn vaste woonplaats in Luik. Hij werd geverbaliseerd voor een niet-essentiële verplaatsing.

Op donderdag 9 april werden er verschillende processen-verbaal opgesteld in het kader van corona-maatregelen in Ternat.

Om 4 uur 's nachts trof een patrouilleploeg van politiezone TARL 4 minderjarigen aan volledig in het zwart gekleed fietsend zonder verlichting . Wanneer de ploeg hen wou aanspreken, vluchtten ze meteen weg. Na een achtervolging werd 1 verdachte geïntercepteerd. Bij verdere controle werden  onder meer hamers, schroevendraaiers, een Engelse sleutel, een mes en 0.7 gram cannabis in beslag genomen. Er werd ook een huiszoeking uitgevoerd. Naast processen-verbaal voor niet-essentiële verplaatsing en samenscholing werden er ook processen-verbaal voor illegaal wapenbezit en bezit van verdovende middelen opgesteld.

Vervolgingsbeleid parket Halle-Vilvoorde

Het parket Halle-Vilvoorde voorziet de overtredingen op de afgekondigde corona-maatregelen consequent en prioritair van een strafrechtelijk gevolg. Meerderjarigen en rechtspersonen ontvangen in eerste instantie een voorstel tot betaling van een minnelijke schikking  van 250 euro (particulieren) of 750 euro (rechtspersonen). Wanneer er sprake is van recidive, worden de betrokkenen onmiddellijk gedagvaard op een thema-zitting van de correctionele rechtbank, op een nog te bepalen datum. Voor minderjarige overtreders voorziet het parket een gepaste reactie.

In geval van niet-betaling, geen betaling binnen de voorziene termijn of geen volledige betaling van de minnelijke schikking wordt er overgegaan tot rechtstreekse dagvaarding. De personen die reeds antecedenten hebben op het vlak van het niet-naleven van de coronamaatregelen zullen onmiddellijk gedagvaard worden. Alle gedagvaarde dossiers zullen worden vastgesteld op themazittingen op nog te bepalen data.

In geval van andere inbreuken zoals het bewust spuwen, niezen of hoesten naar andere personen zal een apart proces-verbaal worden opgesteld dat, naargelang de context, aanleiding zal geven tot een strengere minnelijke schikking, een rechtstreekse dagvaarding of een voorleiding bij de onderzoeksrechter met oog op het verkrijgen van een aanhoudingsbevel.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?