Corona-update: situatie in het Halse onderwijs is onder controle

Vandaag kwam de Halse crisiscel onderwijs voor het eerst officieel samen. Dat gebeurde op vraag van de provinciegouverneur omdat de corona-besmettingen in de stad toenemen. Aan de crisiscel onderwijs nemen alle belangrijke onderwijspartners deel: de schooldirecties, de CLB’s, Kind en Gezin, de eerstelijnszone Zennevallei en de betrokken medewerkers van het stadsbestuur. Hoewel het aantal besmettingen in de stad toeneemt, is de situatie in de scholen onder controle.

Het beschikbare cijfermateriaal toont aan dat de nieuwe besmettingen zich niet in de scholen voordoen, maar dat leerlingen in een familiale of private context besmet geraken. Doordat de voorzorgsmaatregelen op school goed worden toegepast, zoals bijvoorbeeld het dragen van het mondmasker en het meer spreiden van leerlingen, werden corona-uitbraken in onze Halse scholen tot hiertoe vermeden.

De crisiscel beslist dan ook om ‘code geel’ in de scholen voorlopig verder aan te houden. Dit wil zeggen dat zoveel mogelijk leerlingen nog steeds naar school kunnen komen. Dit standpunt zal nu naar de provinciegouverneur gecommuniceerd worden.

De crisiscel benadrukt wel dat het heel belangrijk is dat leerlingen hun mondmaskers ook buiten de schoolmuren goed dragen als ze geen afstand van elkaar kunnen bewaren. Enkel zo kunnen we nieuwe besmettingen vermijden en de lessen zo veilig mogelijk laten verlopen. Alle scholen werken ook nauw samen met het CLB om ouders  voldoende te informeren over de situatie in hun school of in specifieke klassen wanneer er bijvoorbeeld een leerling in quarantaine moet.

De onderwijspartners staan in nauw contact met het stadsbestuur en houden samen met de stadsdiensten vinger aan de pols over hoe de situatie evolueert. Op dit moment kunnen ouders hun kinderen nog steeds met een gerust hart naar school laten gaan.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?