Controles op zwartwerk in Ternat, Affligem en Roosdaal: resultaten

Op 29 januari heeft de Politiezone TARL op haar grondgebied gepatrouilleerd in samenwerking met de RSZ-Inspectie en de arbeidsinspectie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Dergelijke controles richten zich op sectoren die gevoelig zijn voor inbreuken op de sociale wetgeving en fraudefenomenen zoals zwartwerk en illegale tewerkstelling alsook andere mogelijke vormen van uitbuiting en misbruik. Bij illegale tewerkstelling verricht een persoon arbeid terwijl diens verblijfstitel dit niet toelaat. Bij zwartwerk worden er arbeidsprestaties verricht zonder dat hier sociale bijdragen op worden betaald. Het bestrijden van fraudefenomenen zoals zwartwerk en illegale tewerkstellingen zijn prioriteiten binnen het beleidsplan van de Politiezone TARL.

In totaal werden 29 controles van ondernemingen uitgevoerd, voornamelijk koeriers, werven en take-away.

In Ternat werden 4 inbreuken deeltijdse arbeid en 1 niet-aanmelding DIMONA (zwartwerk) vastgesteld. Er werd 1 waarschuwing met betrekking tot het arbeidsreglement gegeven. Tijdens de controle werd ook 1 transport in overtreding gesteld inzake vervoer van lading voor derden.

In Affligem werden 2 niet-aanmeldingen DIMONA (zwartwerk) en 1 inbreuk illegale tewerkstelling vastgesteld. Er werd 1 waarschuwing met betrekking tot het arbeidsreglement gegeven. 1 persoon werd ter beschikking gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken.

In Roosdaal werd 1 inbreuk deeltijdse arbeid vastgesteld. Er werd 1 waarschuwing met betrekking tot het arbeidsreglement gegeven. Tijdens de controle werd ook 1 transport in overtreding gesteld inzake vervoer van lading voor derden. 1 bestuurder bleek te rijden tijdens een verval van het recht tot sturen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?