Controles op sociale wetgeving en voedselveiligheid

Eind vorige week namen veertien medewerkers van de dienst interventie van de PZ TARL deel aan een gecoördineerde actie waarbij werd toegezien op de naleving van de openbare orde, de sociale wetgeving en de voedselveiligheid. Deze actie vond plaats in samenwerking met de Sociale Inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en richtte zich op verschillende types ondernemingen : krantenwinkels, horecazaken, nachtwinkels en carwashbedrijven.

In Ternat kon de Sociale Inspectie een persoon betrappen op illegale tewerkstelling en het niet in het bezit zijn van een arbeidskaart. Eén persoon was niet in orde met de regelgeving inzake sociale zekerheid voor zelfstandigen. Het FAVV stelde een proces-verbaal op voor vervallen producten die dadelijk werden vernietigd. Een andere handelszaak kreeg een waarschuwing wegens het niet in bezit zijn van een toelating voor de verkoop van gekoelde voeding. De PZ TARL stelde een Gemeentelijk Administratieve Sanctie op ten aanzien van een nachtwinkel wegens het niet respecteren van de openingstijden.

Indiërs

In Affligem kon de Sociale Inspectie twee personen betrappen op illegale tewerkstelling en inbreuken op de onmiddellijke aangifte van personeelsleden via het Dimona-systeem. De Sociale Inspectie stelde ook een proces-verbaal op voor zwartwerk en een proces-verbaal voor schijnzelfstandige. Het FAVV stelde een proces-verbaal op voor vervallen producten die onmiddellijk werden vernietigd. De PZ TARL kon bovendien twee personen van Indische origine zonder verblijfsrecht intercepteren. Na contact met de dienst Vreemdelingenzaken werden ze overgebracht naar het gesloten centrum te Brugge met het oog op hun repatriëring.

In Roosdaal kon de Sociale Inspectie een persoon betrappen op illegale tewerkstelling en een inbreuk op de onmiddellijke aangifte van personeelsleden via het Dimona-systeem. Het FAVV legde een handelspand de verplichting op om de sanitaire voorzieningen in orde te zetten. De PZ TARL kon een persoon van Indische origine zonder verblijfsrecht intercepteren. Na contact met de dienst Vreemdelingenzaken werd deze persoon overgebracht naar het gesloten centrum te Brugge met het oog op repatriëring.

In Liedekerke kon de Sociale Inspectie een persoon betrappen op illegale tewerkstelling en een inbreuk op de onmiddellijke aangifte van personeelsleden via het Dimona-systeem. Bovendien werd een inbreuk vastgesteld op de regelgeving inzake deeltijdse tewerkstelling. Eén persoon ontving een waarschuwing wegens het niet kunnen vertonen van een beroepskaart. Er volgt proces-verbaal wanneer deze persoon bij een nieuwe controle opnieuw geen beroepskaart kan voorleggen. Het FAVV stelde een voorlopig rapport met het oog op latere verbalisering in een lopend dossier op inzake traceerbaarheid van verkochte goederen en hygiëne. Een uitbater kreeg een waarschuwing omdat de uitvoering van de beroepsactiviteiten nog op een ander adres stond ingeschreven. De PZ TARL stelde een bestuurlijk verslag op wegens niet-naleving van de regelgeving inzake brandveiligheid en milieu.

Warandepark

Daarnaast werd tijdens deze actie aandacht geschonken aan het Warandepark te Liedekerke. De fietsploeg, speciaal ingezet voor deze actie, kon een persoon intercepteren die geseind stond in de Algemene Nationale Gegevensbank met het oog op arrestatie en afname van DNA. Er werd tevens cannabis in beslag genomen en een proces-verbaal opgesteld wegens drugsbezit. De politie voerde identiteitscontroles uit bij 12 personen aanwezig in het park en lichtte het besluit van de burgemeester inzake overlast mondeling toe.

Inzake verkeershandhaving werd een onmiddellijke inning opgesteld voor een voetganger die een rood voetgangerslicht negeerde en een onmiddellijke inning voor het vervoeren van kinderen op de achterbank zonder een geschikt kinderzitje en veiligheidsgordel.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?