Controles op 'killers' en illegale economie in AMOW: de cijfers

Op maandag 20 juni deed Vlabel een controleactie rond handelaarsplaten. Politiezone AMOW was aanwezig bij de actie ter ondersteuning en controleerde zelf ook op het gebruik van alcohol, maar er werden ook controles gehouden in het kader van het actieplan “Killer in het verkeer” van parket Halle-Vilvoorde (gsm, gordel,…).

De resultaten

  • 50 bestuurders moesten een alcoholcontrole afleggen, waarbij alle chauffeur negatief bliezen
  • Van vier bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor een periode van acht dagen wegens het gebruik van hun gsm of een ander elektronisch apparaat achter het stuur
  • Er waren drie onmiddellijke inningen voor bestuurders die hun gordel niet droegen, eveneens een element van “Killer in het verkeer”
  • Twee pv’s werden opgesteld voor bestuurders die geen rijbewijs bij hadden
  • Één pv werd opgesteld voor een bestuurder die geen houder is van een rijbewijs
  • Twee pv’s werden opgesteld voor het niet in orde zijn met de technische controle

De resultaten van Vlabel

  • 10 van de 29 gecontroleerde handelaarsplaten werden geverbaliseerd wegens niet aangifte bij Vlabel -> 150% van de verkeersbelasting wordt weerhouden
  • 2 van de 21 gecontroleerde voertuigen met een buitenlandse nummerplaat werden geverbaliseerd en zullen een verkeersbelasting ontvangen met terugwerkende kracht aangezien de bestuurder/eigenaar van het voertuig gedomicilieerd is in Vlaanderen
  • In totaal werd er €9826,18 geïnd aan achterstallige verkeersbelasting

PZ AMOW: Volgehouden acties tegen illegale economie

Vorige donderdag, 16 juni 2022, bundelden een reeks inspectiediensten en PZ AMOW andermaal de krachten in de strijd tegen een vorm van criminaliteit die dikwijls onder de radar blijft, namelijk de illegale economie.

De drie controles, weerhouden op basis van info waarover de inspectiediensten beschikten, brachten andermaal een reeks trieste inbreuken aan het licht, die allen beboet werden. Deze acties zullen regelmatig herhaald worden, zowel in de week als in het weekend.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?