Controles naar aanleiding van 'European Day Without A Road Death'

Afgelopen week had de “European Day Without A Road Death” plaats, afgekort EDWARD. Vrij vertaald is dit een dag waar we met z’n allen streven naar een dag zonder dood in het verkeer. De politiezone Zennevallei voerde naar aanleiding van dit initiatief de afgelopen dagen controles uit.

Zo werd er controle uitgevoerd op het dragen van de gordel. Dit was in een schoolomgeving in Beersel. Bijzondere aandacht ging naar het al dan niet gebruik van de kinderbeveiligingssystemen. In totaal werden 15 personen geverbaliseerd, waaronder drie voor het niet gebruiken van het kinderbeveiligingssysteem.

Iets na de middag werden ook snelheidscontroles uitgevoerd in Sint-Pieters-Leeuw. Dit was ter hoogte van de Bergensesteenweg in de zone buiten de bebouwde kom waar een snelheidsbeperking geldt van 70 km/u. In totaal werden er 2 032 bestuurders gecontroleerd. 95 bestuurders zaten boven de toegestane snelheid. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 108 km/u. Acht bestuurders werden uit het verkeer gehaald en aangesproken op hun overtreding.

Ook in het centrum van Halle werd er gecontroleerd op snelheid, meer bepaald in de zone 30. Deze snelheidsbeperking werd al een tijdje terug ingevoerd in het centrum van Halle. Hier werden 212 voertuigen gecontroleerd op snelheid. 91 voertuigen werden geflitst.  

“Met de auto rijden vraagt sowieso al de nodige aandacht. Zet je gsm daarom op stil, of leg deze buiten handbereik", aldus de politie. "Hou je ook aan de maximum snelheid. De maximum snelheid wordt veelal gekozen voor jouw veiligheid en de veiligheid van de buurt. Doe ook steeds je gordel om en maak daar een goede gewoonte van. Zo ben je beter beschermd als er toch nog iets gebeurt. Laat tevens alcohol en andere beïnvloedende middelen achterwege. De impact op je rijgedrag en reactiesnelheid is al zo veel maal bewezen. Je hoeft dit echt niet meer uit te proberen. De statistieken staan er vol van.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?