Controles leggen waslijst aan inbreuken bloot: "Handelaars welkom, mits ze de regels volgen"

In Asse richtte een geïntegreerde controleactie van de politie, in nauwe samenwerking met een rist inspectiediensten, zich afgelopen maandag en dinsdag hoofdzakelijk toe op autohandelaars, carrosseriebedrijven en carwash installaties.

Een aantal handelszaken kreeg eerder een verzoek om zich in orde te stellen. De handelszaken die niet ingingen op dit aanbod of er onvoldoende aan voldeden waren voorwerp van controle.

Maandag werden in Asse ( & Zellik) 12 handelszaken grondig gecontroleerd.

 • Drie zaken werden gesloten bij burgemeesterbevel ( met mogelijkheid om in overleg met gemeente een gepaste oplossing te voorzien).
 • Eén zaak werd door de politie gesloten.
 • Eén zaak kreeg opschorting van sluiting mits te voldoen aan zéér strikte voorwaarden.
 • RSZ: drie dossiers zwartwerk en één dossier illegale tewerkstelling
 • DVZ: één dossier illegaal verblijf
 • FOD Financiën: elf dossiers inzake ernstige administratieve onvolkomenheden
 • Economische inspectie: twee dossiers

Dinsdag werden nog 10 handelszaken aan een doorgedreven controle onderworpen.

 • Eén zaak kreeg in Asse opschorting van sluiting mits te voldoen aan zéér strikte voorwaarden.
 • De RVA startte in Zellik een onderzoek naar onterechte Covidsteun.
 • Voor één zaak in Relegem werden vier ernstige administratieve inbreuken weerhouden.
 • Verspreid over de politiezone werden verder een hele reeks dossiers opgestart wegens inbreuken op deeltijdse tewerkstelling, zwartwerk, onterechte uitkeringen etc.

De opgelegde strikte voorwaarden zullen op zéér korte termijn worden geëvalueerd. De betrokken handelszaken zullen dus alsnog voorwerp kunnen uitmaken van sluiting.

Het zwaartepunt van de tweedaagse actie concentreerde zich rond de N9, waar de gemeente Asse en het Agentschap Wegen en Verkeer in het kader van de heraanleg wensen te komen tot handelszaken die zich strikt houden aan de uitbatingsregels, ondermeer om oneerlijke concurrentie te voorkomen.

Op basis van de weerhouden inbreuken en ingewonnen informatie kondigt de recherche van PZ AMOW nu reeds en herhaling van deze actie aan in nauwe samenwerking met ondermeer RSZ, RIZIV, RVA, dienst Vreemdelingenzaken, FOD Financiën en Economische inspectie.

"Het signaal is méér dan duidelijk. Wij en de respectievelijke besturen verwelkomen handelszaken met open armen, mits ze zich houden aan de geldende uitbatings- en vergunningsverplichtingen", sluit politiezone AMOW af.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?