Controle op zwartwerk in politiezone TARL

Op dinsdag 22 maart controleerde de politiezone TARL (Ternat / Affligem / Roosdaal / Liedekerke) samen met de inspectiediensten van de Rijksdienst Sociale Zekerheid, FOD Financiën en FOD Economie verschillende werven en handelszaken in de 4 gemeenten.

Dergelijke controles richten zich op sectoren die gevoelig zijn voor inbreuken op de sociale wetgeving en fraudefenomenen zoals zwartwerk en illegale tewerkstelling alsook andere mogelijke vormen van uitbuiting en misbruik. Bij illegale tewerkstelling verricht een persoon arbeid terwijl diens verblijfstitel dit niet toelaat. Bij zwartwerk worden er arbeidsprestaties verricht zonder dat hier sociale bijdragen op worden betaald.

Er werden 2 processen-verbaal opgesteld wegens zwartwerk.

Er volgde 1 waarschuwing naar aanleiding van een laattijdige uitdienstmelding van een werknemer.

Vanwege het gebrek aan werfmelding werden er 3 sancties opgelegd. De standaardsanctie werfmelding bedraagt 5% ‘boete’ op het totaalbedrag (exclusief BTW) van de factuur van de niet gemelde (onder)aannemer.

De politie verbaliseerde tot slot ook 2 bestuurders van werfvoertuigen voor een vervallen keuringsbewijs.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?