Controle op zwaar vervoer : de resultaten

Deze week werd een politiecontrole uitgevoerd in Huizingen langsheen de Alsembergsesteenweg ter hoogte van de atletiekpiste. De aandacht ging voornamelijk uit naar het controleren van het vrachtverkeer.

Zowel de sociaal rechterlijke kant, rij- en rusttijden, als de regels inzake het correct vastmaken van de lading werden gecontroleerd. In totaal reden 12 vrachtauto’s de trechter in. Vijf bleken er in overtreding.

Bij twee vrachtwagens was de lading niet reglementair gezekerd. Boetes lopen hoog op. Eén van hen diende ter plaatse 1 000 euro te betalen omdat de manier waarop de lading was vastgemaakt volledig ontoereikend was en er bijgevolg een groot risico op ladingverlies ontstond. Een andere vrachtwagenbestuurder mag zich verwachten aan een boete van 350 euro omdat het gevaar op ladingverlies eerder gering bleek. Naast de ladingzekering was er een uitzonderlijk transport op de baan dewelke niet de voorziene reisweg volgde. Zo’n reisweg wordt door Vlaanderen bepaald en dient gevolgd te worden. Deze bestuurder betaalde ter plaatse een boete 400 euro. Naast voornoemde inbreuken werd er tweemaal vastgesteld dat er zonder bestuurderskaart wordt gereden (2 x 2 640 euro) en één chauffeur had onvoldoende wekelijkse rust genoten hetgeen hem een boete van 550 euro opleverde.

Op geregelde tijdstippen worden dergelijke controles uitgevoerd omwille van de mogelijke dramatische gevolgen bij verkeersongevallen. Dit item werd dan ook opgenomen in de prioriteiten van de politiezone Zennevallei.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?