Controle legt 12 inbreuken bloot in lompenbedrijf

Op 23 april 2020 heeft de politiezone TARL in bijstand van de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ-inspectie) controles uitgevoerd gericht op inbreuken op sociale wetgeving. Meest markante vaststelling waren 12 inbreuken op deeltijdse arbeid in een lompenbedrijf.

De RSZ-inspectie en de politiezone TARL controleerden sectoren die gevoelig zijn voor inbreuken op de sociale wetgeving en fraudefenomenen zoals zwartwerk en illegale tewerkstelling alsook andere mogelijke vormen van uitbuiting en misbruik. Bij illegale tewerkstelling verricht een persoon arbeid terwijl diens verblijfstitel dit niet toelaat. Bij zwartwerk worden er arbeidsprestaties verricht zonder dat hier sociale bijdragen op worden betaald.

1 transporteur was geen houder van een rijbewijs en werd geverbaliseerd door de politie. Bij 2 koeriers werden eveneens inbreuken vastgesteld waarop nog verder onderzoek volgt door de RSZ-inspectie. Tijdens de controle van een lompenbedrijf werden 12 inbreuken op deeltijdse arbeid vastgesteld door de RSZ-inspectie. Bij een eerder verzegelde voedingszaak werd de verzegeling hersteld.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?