Connections: een uniek kunstboek als fundraising project voor de Okkernoot

Twee jaar geleden was het oude stationsgebouw van Herne het kader van “Connections”, een kunstproject van beeldend kunstenares Lieve Bollaert. Dat stationsgebouw is eigendom van De Okkernoot vzw, een zorgaanbieder voor personen met een beperking. Daaruit groeide het idee om samen een niet alledaags fundraising project op te zetten. In februari verschijnt het kunstboek “Connections”, een eenmalige uitgave waarvan de opbrengst integraal naar De Okkernoot vzw zal gaan.

Het onvermogen tot communicatie staat ook centraal in het werk van beeldend kunstenares Lieve Bollaert. Ze verkent dit fenomeen aan de hand van thema’s als verbinding, hoop en vrije meningsuiting.

In september 2019 was het oude stationsgebouw in Herne het kader van haar kunstproject “Connections”. Zo kwam zij op het idee om samen met Patricia Hamelrijck een fundraising project op te zetten. Begin volgend jaarbrengen zij het kunstboek “Connections” uit.

Aan de hand van haar tekeningen en schilderijen nodigt Lieve Bollaert uit om mee te gaan in haar artistieke zoektocht en te reflecteren over deze thema’s. Het laatste deel van het boek brengt het kunstproject in het oude stationsgebouw in Herne uit september 2019 terug in beeld.

Collector’s item

Deze eenmalige luxueuze uitgave zal enkel via intekening verkrijgbaar zijn. De intekening zal vanaf eind augustus plaatsvinden, de druk in januari en de distributie in februari 2022. Het boek telt een groot aantal prachtige foto’s van Bollaerts’ kunstwerken en wordt ongetwijfeld een collector’s item.

Personen die intekenen op het boek krijgen hun naam als bijdrager in het boek vermeld. Firma’s of organisaties die het project sponsoren krijgen hun logo in het boek.

Het boek is enkel verkrijgbaar via intekening via www.eenboekvoordeokkernoot.be of op 054/56 74 53 (Jolien of Goedele).

De Okkernoot

In 1991 startte Pat Hamelrijck, samen met haar echtgenoot Jan Houthuys en met vele sympathisanten, in een boerderij in hartje Pajottenland met dagopvang voor kinderen met autisme.

Intussen is De Okkernoot vzw uitgegroeid tot een erkende en vergunde zorgaanbieder die kinderen en volwassenen met een (vermoeden van een) beperking onder[1]steunt. De Okkernoot is gespecialiseerd in de begeleiding van personen met een autismespectrumstoornis en/of een verstandelijke beperking al dan niet in combinatie met gedragsproblemen.

De Okkernoot vzw biedt op meerdere locaties (Vollezele, Halle en Denderwindeke) diverse opvangformules aan en streeft hierbij naar een kwalitatieve begeleiding op maat met een groot respect voor de eigenheid van de persoon. Een persoon met een beperking merkt vaak dat actieve deelname aan het maatschappelijk leven niet altijd even makkelijk is. De Okkernoot wil deze barrière zoveel mogelijk doorbreken en waar mogelijk wegnemen.

Station gekocht

De Okkernoot kocht het stationsgebouw van Herne in 2018 aan van de NMBS met de bedoeling dit geklasseerde station te renoveren en er een project op te zetten waar personen met een handicap dienstverlening aanbieden aan de buitenwereld.

“Van dit station willen we een ontmoetingsplaats maken voor personen mét en zonder handicap, een café als pleisterplek, minigemeenschap en anker in de wijk. Een decor voor geplande en toevallige ontmoetingen waar overlegd, gekeuveld en gediscussieerd kan worden. Waar de instap laagdrempelig is en waar vrijetijdsactiviteiten kunnen worden georganiseerd in een gastvrije sfeer met maximaal respect voor de verschillen tussen mensen.”

“Verder willen we er een food-hub uitbaten waar ecologisch geproduceerde groenten en fruit en andere duurzaam geproduceerde lokale producten hun weg vinden binnen een korte keten naar de eindgebruiker. Helemaal in de geest van nieuwe ecologische en economische tendensen.”

“Maatschappelijke Meerwaarde” in plaats van “maatschappelijke kost”

In dit vernieuwende concept creëren personen met een beperking meerwaarde voor de reguliere maatschappij. Ver weg van de opvatting dat deze mensen enkel en alleen een “maatschappelijke kost” zouden betekenen. Integendeel, op deze locatie biedt de persoon met een beperking de “actieve burger” diensten aan.

Een noodzakelijke investering

Vlaanderen kampt al jaren met een historisch tekort aan infrastructuur en opvangmogelijkheden voor personen met een handicap. Dit project helpt mee aan het gradueel wegwerken van de wachtlijsten voor personen met een handicap.

Over De Okkernoot

Meer info via www.de-okkernoot.be

 

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?