Compostmeesters uit Halle en Beersel dagen je uit

HALLE - De Halse en Beerselse compostmeesters organiseren van 15 juni tot 13 oktober een fietszoektocht langsheen Halle en Beersel. Je fietst langs pittoreske stukjes natuur met kringloopelementen.

De 30 kilometerlange fietstocht kan gestart worden op volgende locaties:

  • Compostsite & natuurtuin ‘Eisingen,’ Felix Roggemanskaai 8 in Buizingen
  • Gemeentehuis van Beersel, Alsembergsesteenweg 1046 in Alsemberg
  • Beerselse recyclagepark, Kerkhofstraat 85 in Lot

De route is niet bewegwijzerd maar staat wel uitgelegd in een routeboekje. Dit routeboekje is te verkrijgen bij verschillende Halse en Beerselse handelaars of bij de milieudiensten van de stad Halle of de gemeente Beersel. Je kan de nodige documenten ook downloaden via www.halle.be. De vragen van de fietszoektocht zullen gaan over de zaken die te zien zijn tijdens de fietstocht. De ingevulde antwoordformulieren kunnen gemaild worden naar milieu@halle.be of gedeponeerd wordenop volgende plaatsen:

  • Brievenbus aan de ingang van de compostsite, Felix Roggemanskaai 8 in Halle
  • Stadhuis van Halle, Oudstrijdersplein 18 in Halle
  • Gemeentehuis van Beersel, Alsembergsesteenweg 1046 in Beersel
  • Recyclagepark van Beersel, Kerkstraat 85 in Lot

Uit de ingevulde antwoordformulieren zullen 20 laureaten geloot worden. Wie deelneemt aan deze fietstocht en het antwoordformulier op één van de bovenstaande plaatsen deponeert maakt kans op mooie prijzen.

Op 26 oktober om 14 uur nodigen het Halse stadsbestuur en het Beerselse gemeentebestuur alle deelnemers uit op een receptie die plaatsvindt op de demostand achteraan het recyclagepark van Beersel. Tijdens deze receptie zullen de prijzen worden uitgereikt.

Wens je meer informatie over deze fietszoektocht, contacteer dan de Halse milieudienst op het nummer 02 363 25 15 of mail naar milieu@halle.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?