Colruyt Group bespaarde deze zomer drie olympische zwembaden aan water

Eind 2021 nam Colruyt Group een nieuwe waterzuiveringsinstallatie aan het distributiecentrum Dassenveld in gebruik. Daarnaast werd de capaciteit van het bestaande waterbekken voor de opvang van hemelwater uitgebreid tot een capaciteit van 9500 m³. Deze initiatieven bewezen al meteen hun nut: Colruyt Group verminderde zo het stadswaterverbruik van de 3 sites in de opstartfase al met 8000 m³ - dat komt overeen met zo'n 3 olympische zwembaden.

De nieuwe installatie, waarvoor de retailgroep een Ecologiepremie (EP+) ontving via Vlaio, zuivert industrieel en sanitair afvalwater voor drie sites in Halle: distributiecentrum Dassenveld, hoofdkantoor Wilgenveld, en de burelen en de magazijnen op de site Elbeek. Met een productiecapaciteit van 11 m³ drinkwater per uur, kan de installatie elk jaar 90.000 m³ afvalwater zuiveren tot 81.000 m³ zogenaamd "proceswater"3. Voor gebruik als kraantjeswater dient dit water geremineraliseerd te worden. Dat gebeurt door er 1/5 stadswater aan toe te voegen.

Het was voor het projectteam van Colruyt Group belangrijk om met deze nieuwe installatie een evenwicht te vinden tussen technologie, kwaliteit en efficiëntie. Op lange termijn is het namelijk interessanter om het zuiveringsproces op één site te concentreren, want het project omhelst meer het zuiveren van afvalwater. Het gaat ook om het aanleggen van ondergrondse en bovengrondse dubbele waterleidingen: afvalwater in de ene richting, en gezuiverd drinkwater in de andere richting. Zo werd het hoofdkantoor in Wilgenveld, dat zo'n 1,2 km van de installatie ligt, als eerste op de installatie aangesloten, gevolgd door site Elbeek. Als alles goed gaat, worden de distributiegebouwen van de nabijgelegen site Hellebroek ook aangesloten: de leidingen worden daar op dit moment voor geïnstalleerd.

Naast de gloednieuwe installatie, werden de bestaande buffers voor het opvangen van hemelwater bij het distributiecentrum Dassenveld het voorbije jaar met 400 m³ uitgebreid. "Die buffers hebben nu een totale capaciteit van 9.500 m³. Het water wordt gezuiverd door onder meer een zand- en uv-filter en nadien gebruikt voor de koelinstallaties en het sanitair" aldus Peter Basteleus, verantwoordelijke voor dit project. Zo vermindert Colruyt Group het stadswaterverbruik van deze sites met 90 %; de afhankelijkheid van het stadswater wordt op die manier zo klein mogelijk – een cruciaal aspect in tijden van droogte. Het project op Dassenveld werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met watertechnologiebedrijf Waterleau. Process en sales ingenieur Hannah Vandewiele: "We ontwierpen de installatie en kunnen via het digitaal platform SmartLab zowel het systeem als de waterkwaliteit via inline metingen controleren. Alle data en dashboards zijn meteen ook beschikbaar voor Colruyt Group. Colruyt Group speelt zo ook een pioniersrol in de digitale transformatie van waterzuivering en hergebruik. Ik verwacht dat dit project het draagvlak voor water hergebruik als drinkwater bij zowel bedrijven als het grote publiek enorm zal vergroten."

Colruyt Group wil nog veel verder gaan. Victor De Meester, Hoofd Milieu bij Colruyt Group geeft aan: "Tegen 2025 willen we dat 50 % van het totale waterverbruik van onze eigen activiteiten uit hemelwater - regen, sneeuw, hagel en/of dooiwater - en afvalwater komt. We streven daarbij naar een nullozing van hemelwater op de riolering en minder gebruik van 'nieuw' kraantjeswater (stadswater). In 2021 kwam 33,37% van het totale watergebruik uit het hemel- en afvalwater".

De vleesverwerkende activiteiten op de site Stroppen en het distributiecentrum Dassenveld in Halle zijn samen goed voor zowat de helft van het totale waterverbruik van Colruyt Group. In 2001 bouwde de groep al een waterzuiveringsinstallatie bij Fine Food Meat, de site voor vleesverwerking. Sinds 2014 wordt dat gezuiverde water opgezuiverd tot drinkwater om het in een gesloten kring te hergebruiken in de productie. Twee jaar later kwam er een installatie bij om hetzelfde te doen voor regenwater. Victor De Meester, hoofd Milieu voegt toe: "In 2021 produceerden we maar liefst 101.943 m³ drinkwater uit afvalwater van ons vleesbedrijf Fine Food Meat. Goed voor een recuperatie van 56%. Bij Fine Food Meat gaat een deel van het opgevangen hemelwater naar het sanitair en een deel wordt opgezuiverd tot drinkwater. In 2021 zuiverden we 7.732 m³ hemelwater via het PURA (PUrification of RAinwater)-proces".

Een ander, heel bijzonder project binnen Colruyt Group logistiek is de gloednieuwe watertunnel. Onder de site Dassenveld ligt een tunnel die oorspronkelijk als opzet had om er geautomatiseerd transport te laten doorrijden. Dit is echter nooit gebeurd. Deze tunnel werd aangepast en wordt nu gebruikt als extra buffer van 5400m³ voor zowel regenwater als proceswater. Zodoende is er een maximale capaciteit van 9500m³ buffer ter beschikking. Het doel van de tunnel is eveneens het verbruik van stadswater op de site Dassenveld verder te reduceren.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?