Colruyt bouwt eerste tankstations voor aardgas in België

HALLE - De Colruyt Groep krijgt de toestemming voor het bouwen van een aardgastankstation. De deputatie van Vlaams-Brabant besliste om een milieuvergunning af te geven aan het bedrijf Dats 24. Daarmee krijgt Halle een van de eerste publieke tankstations voor aardgas in het land.  Daarvoor zal de Colruyt Groep het bestaande tankstation 24 aan Edingsesteenweg ombouwen.

“Aardgas is op dit moment de motorbrandstof met de laagste milieu-impact en zien we als een tussenstap naar biogas”, zegt Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde voor leefmilieu. “De voordelen van aardgas zijn een serieuze vermindering van uitstoot van schadelijke stoffen, zoals CO2 en fijn stof, en er is ook geen roetuitstoot of bodemverontreiniging. Bovendien is het tanken van aardgas veiliger dan tanken met LPG omdat aardgas een vluchtige, niet-explosieve stof is.” 

Bij Dats 24 zijn ze alvast tevreden met de toestemming om aardgastankstations te bouwen. “Momenteel hebben we vier dossiers lopen”, zegt Dats 24-manager Raf Flebus. “We willen zo snel mogelijk starten met de bouw van een aardgastankstation in Halle, Ninove, Anderlecht en de haven van Antwerpen. We wachten nu nog op de goedkeuring van de minister, die binnen een zestigtal dagen zal vallen. Twee maand nadat we groen licht krijgen, zal het eerste aardgastankstation openen.”

Daarmee wordt Dats 24 de eerste uitbater van publieke aardgastankstations in ons land. “Dat we de eerste zijn is niet belangrijk voor ons, integendeel”, gaat Flebus verder. “We hebben heel wat pionierswerk moeten verrichten, maar de voordelen van aardgas zijn heel talrijk. Vooral van bedrijven was de vraag heel groot om dergelijke installaties te bouwen.” 

In Europa rijden nu zo'n 981.000 voertuigen op basis van dit gas. In onze buurlanden, Nederland en Duitsland, is het een sterk groeiende markt.In ons land kan het tankstation van DATS 24 in Halle het eerste worden dat voor publiek gebruik bestemd is. DATS 24 wil het tankstation onbemand uitbaten, maar moet daarvoor nog de goedkeuring van de Vlaamse regering krijgen.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?