Colruyt blijft in Itterbeeks zand bijten

ITTERBEEK - De Raad van State heeft in een uitspraak over de Itterbeekse zaak-Colruyt bevestigt dat de gemeente Dilbeek niet correct en onvolledig heeft gehandeld in het rooilijndossier aan de Herdebeekstraat. Hierdoor valt, vier jaar na de eerste bouwaanvraag, de vergunning van de Halse warenhuisketen opnieuw in het water.  De komst van een nieuwe Colruyt in Itterbeek lijkt verder weg dan ooit. Het buurtcomité, dat voor een veel kleiner project pleit, is bijzonder tevreden met de uitspraak.

Lange geschiedenis

Het is al de derde poging van Colruyt die op een njet afloopt. De bekende warenhuisgroep kocht een smal en hellend terrein aan de Herdebeekstraat, gelegen tussen de gewestweg N8 en de rustige Oude Geraardsbergsebaan om een winkel te realiseren van 2.800 vierkante meter.

Al snel kwam er verzet, vooral de grootsheid van de plannen, maar ook de manier waarop er gecommuniceerd en te werk gegaan werd, was voor velen een doorn in het oog. Volgens het buurtcomité behandelden ambtenaren, zowel van gemeente, gewest als provincie, dit dossier de voorbije vier jaar niet in volle objectiviteit. "Al dan niet onder druk van derden lieten sommige overheidsinstanties na een advies uit te brengen over het project. De provinciale dienst Ruimtelijke Ordening maakte zelfs een bocht van 180 graden om de deputatie ter wille te zijn. We kunnen al een boek schrijven over wat er allemaal fout en mank is gelopen in dit dossier de voorbije vier jaar. Als er geen redelijke oplossing uit de bus komt gaan we dat zeker overwegen”, aldus Peter Wiels, woordvoerder van het buurtcomité.

“Hopelijk waait er een nieuwe wind in het Dilbeekse gemeentehuis want daar begint alles”, gaat het buurtcomité verder. “Het nieuwe schepencollege kan de firma uit Halle bij haar volgende bezoek aanporren en samen met alle betrokken partijen werken aan een aanvaardbare oplossing. Anders volgt opnieuw een jarenlange procedureslag waar alleen de advocaten beter van worden”.

De beslissing van de Raad van State wordt eerstdaags overgemaakt aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen, waar nog een andere procedure loopt tegen de bouwvergunning. De buurtbewoners betreuren dat dit orgaan voor bouwberoepen nog geen uitspraak velde, want anders was het dossier mogelijk definitief van de baan.

Gemeente in de fout

Wat zegt de Raad van State in het Colruyt-arrest? De gemeente respecteerde het rooilijnendecreet en de wet op de buurtwegen niet, het opgestelde rooilijnplan was onvolledig en niet correct. Daarom is de beslissing van de gemeenteraad over het rooilijnplan nu vernietigd.

Het comité citeert uit het arrest: "bij ontstentenis van een deugdelijke en correcte weergave van de actuele rooilijnen van de Herdebeekstraat, kon de gemeente Dilbeek niet met kennis van zaken beslissen. Bovendien moeten de impact van de nieuwe rooilijn in de Herdebeekstraat volgens specfieke procedures onderzocht worden, zowel wat betreft de buurtwegen Herdebeekstraat als Oude Geraardsbergsebaan, als wat betreft de gewestweg N8 (Ninoofsesteenweg). "

Hoe moet het nu verder?

Het buurtcomité pleit voor alternatieve oplossingen: “Omdat alle procedures met betrekking tot de verbreding van de Herdebeekstraat te herbeginnen zijn, krijgt Colruyt nu ruim de tijd om te zoeken naar alternatieve oplossingen of locaties. Het gemeentebestuur van Dilbeek kan hierbij een partner zijn die overleg en inspraak voorziet. Hoe wil de N-VA-CD&V-Groen-coalitie het ruimtelijk beleid voor handelszaken aanpakken en zullen zij de mobiliteitsissues even consequent in vraag stellen als de vorige schepen van Verkeer? De Itterbekenaren rekenen op een objectieve aanpak”.

Het bouwterrein aan Bettendries is volgens de buurtbewoners geschikt voor een aantal mooie woningen in combinatie met een paar kleine handelszaken (zoals aan de overkant van de Herdebeekstraat) "En waarom niet een buurtwinkel van het formaat Spar (zoals in Schepdaal). Zo’n gemengd project zou in tegenstelling tot een grote supermarkt het landelijke Sint-Anna-Pede vrijwaren van continue verkeersoverlast en de leefkwaliteit niet benadelen", klinkt het.

David versus Goliath

Opmerkelijk : de buurtbewoners halen hun slag thuis op basis van inzet en zelfstudie, geruggensteund door een groep enthousiaste medewerkers aangevoerd door Eddy Cousin (die eerder al vanuit de Itterbeekse Dorpsraad met succes het GEN-dossier naar een aanvaardbare oplossing loodste). Terwijl de gemeente Dilbeek, de deputatie van Vlaams-Brabant en Colruyt dure advocatenkantoren inschakelden.

“We zijn erg tevreden dat we Sint-Anna-Pede en Itterbeek blijven behoeden voor een veel te grootschalig winkelproject”, besluit het buurtcomité. “Wij blijven het herhalen tot het einde: wij hebben niks tegen de firma uit Halle maar de mobiliteit en de leefkwaliteit in het Breughel-dorp gooien we niet te grabbel. Vandaag niet en ook de volgende jaren niet. Als Colruyt niet op zoek gaat naar een aanvaardbare invulling van Bettendries of naar een meer geschikte locatie dan zullen de klanten nog vele jaren geduld moeten hebben.”

Archief

Lees ook : Colruyt bijt opnieuw in het zand, vestiging in Itterbeek nog niet voor morgen

Lees ook : Colruyt gaat verder met afbraakwerken voor nieuwe vestiging

Lees ook : Colruyt zet stapje dichter naar nieuwe vestiging in Dilbeek

Lees ook : Ook provincie geeft groen licht aan Colruyt in Itterbeek, buurtcomité misnoegd
 
Lees ook : Raad van State buigt zich over Colruyt-dossier

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?