Collectief renovatietraject van start in Lotse wijk

In samenwerking met Klimaatpunt vzw gaat de gemeente Beersel van start met een wijkrenovatieproject. Hierbij werd een wijk in de gemeente geselecteerd en worden de inwoners van die wijk met een gerichte communicatie- en promotiecampagne in de wijk gestimuleerd tot - en begeleid  bij - een structureel duurzaam energieverbruik. Dit wordt in eerste plaats gerealiseerd door het isoleren en renoveren van bestaande particuliere woningen.

De centrale doelen zijn het energiezuiniger maken van de woningen, het verlagen van de energiefactuur en het verhogen van het wooncomfort. Bovendien worden goed geïsoleerde woningen meer waard.

Het is de bedoeling om inwoners van de wijk maximaal te ontzorgen en de kans te geven om aan de meest voordelige prijzen kwalitatief te BENOveren. BENOveren is een samentrekking van BEter ReNOveren. Er wordt resoluut gekozen voor een totaalrenovatie-aanpak: de inwoners krijgen advies op maat en worden tijdens elke fase van het renovatietraject begeleid en ontzorgd.

Na een interessepeiling in drie verschillende wijken met een grote renovatienood, blijkt dat er in de wijk rond de Petrus Dewildestraat in Lot de meeste inwoners interesse hebben om te starten met dit renovatieproject. Op zaterdag 16 oktober vond het eerste infomoment plaats in de wijk in Lot en konden de inwoners zich al inschrijven voor een intakegesprek met de BENOvatiecoach.

Voor wie zich graag nog bij het project aansluit of zich komt informeren kan terecht bij de Klimaatmobiel, die nog tijdens het weekend van 23 en 24 oktober in de wijk zal staan op de parking op het kruispunt van de Pastoriestraat en de Dworpsestraat te Lot.

De gemeente Beersel en Klimaatpunt hopen met dit project 50 huishoudens van de geselecteerde wijk te bereiken.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?