Code geel voor Bos en Natuurgebieden in Vlaams-Brabant

Het Agentschap Natuur en Bos evalueert tijdens de brandgevaarlijke periodes het brandrisico in bos- en natuurgebieden. Dat risico wordt dagelijks berekend en op basis daarvan wordt er beslist welke alarmeringsfase van kracht is. De fases worden uitgedrukt in kleurcodes. Naargelang de kleurcode worden er verschillende preventiemaatregelen genomen.

Er werd op 5 augustus beslist dat onze provincie over gaat naar code geel. De natuur begint droger te worden waardoor het risico op natuurbrand groter wordt.

Op de website van ANB kan je de natuurgebieden terugvinden waarop deze waarschuwing betrekking heeft: https://www.natuurenbos.be/brandfase-vlaams-brabant

Preventieve tips

  •     Hou er rekening mee dat je nooit open vuur mag maken in bos en natuurgebieden.
  • Je mag NOOIT (vrij) open vuur maken, zelfs niet op een afstand van 25m tot bossen en 100m tot huizen, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of van plaatsen waar vlas te drogen is gelegd TENZIJ je schriftelijke toelating hebt van de gemeentelijke overheid (burgemeester) waar je het open vuur wil houden.
  • Rook niet in bos en natuurgebieden. Gooi zeker geen sigarettenpeuk in de berm of uit je wagen tijdens het rijden om gras- en bermbranden te voorkomen.
  • Laat kinderen niet zonder toezicht in bos en natuurgebieden.
  • Het gebruik van onkruidbranders wordt afgeraden.
  • Barbecue stellen dienen op een onbrandbare ondergrond geplaatst te worden zodanig dat de hete kolen geen grasbrand veroorzaken. Blusmiddelen (emmers, water en zand) dienen te worden voorzien.

Neem ook een kijkje op:

  •     www.leefbrandveilig.be
  • www.veiligbarbecuen.be
  • www.natuurenbos.be
  • www.opkamp.be

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?