Coalitie rond in Dilbeek : Willy Segers (N-VA) burgemeester (Update)

DILBEEK - De verwachte politieke deal is officieel rond in Dilbeek. De lijsten N-VA , CD&V / DNA en Sp.a - Groen kondigen op de avond van de verkiezingen al aan dat ze zouden samenwerken en tekenen hiervoor vanavond alle nodige documenten. Willy Segers van N-VA is de komende zes jaar burgemeester van Dilbeek. 

Blauw (Open Vld Lijst van de Burgemeester) met huidig burgemeester Stefaan Platteau valt dus na jarenlange heerschappij in Dilbeek helemaal uit de boot. Dat ondanks de partij afgelopen verkiezingen toch de grootste werd in Dilbeek. 
 
Op 5 november zullen de posten duidelijk worden alsook het inhoudelijke programma. 
 
Integraal bericht, verzonden door de coalitie :
 
Op woensdag 31 oktober 2012 is het zover:  de nieuwe Dilbeekse bestuurscoalitie is een feit ! N-VA/CD&V-DNA!/Groen-sp.a staan klaar om Dilbeek de volgende zes jaar samen degelijk te besturen!
 
Op 14 oktober maakte de kiezer het inderdaad mogelijk dat deze drie lijsten samen een democratische meerderheid vormen.
 
Dat de drie groepen elkaar die avond snel vonden, lag eigenlijk voor de hand.  N-VA, CD&V en DNA vormden in de voorbije legislatuur immers reeds één fractie en werkten constructief en in goede verstandhouding samen. Groen-sp.a kon zich uiteraard snel vinden in de uitdaging om in Dilbeek een nieuw tijdperk te starten: een toekomstgericht beleid voeren, gebaseerd op visie en met een nieuwe bestuurscultuur.
 
Vanaf de verkiezingsavond zelf stond het reeds vast :  om Dilbeek goed te besturen moet de inhoud primeren boven de vorm. De voorbije twee weken werkten alle geledingen van de nieuwe coalitiepartners dan ook zeer intensief aan een degelijk uitgewerkt bestuursakkoord.
 
Medewerkers van de drie groepen legden ieders inhoudelijke beleidsvoorstellen voor de zeven gemeentelijke sectoren (interne zaken, facilitair beheer, burger en welzijn, grondgebied, gemeentelijke ontwikkeling, financiën en veiligheid, vrije tijd) naast elkaar en kwamen snel tot gezamenlijke standpunten en prioriteiten.  Daarin staat een beleid met oog voor het algemeen belang en met een langetermijnvisie voorop!
 
Met die gezamenlijke denkoefeningen werd de cement gemaakt die de nieuwe bestuursgroep sterk maakt.  Zij creëerden ook een dynamiek die Dilbeek alleen maar ten goede kan komen!
 
De nieuwe ploeg zal geleid worden door burgemeester Willy Segers, N-VA.
Namens CD&V-DNA! start Lies Vereecke als voorzitter van het OCMW.
N-VA en CD&V-DNA! leveren elk drie schepenen.
Het kartel Groen-sp.a komt met één schepenambt in de Dilbeekse meerderheid.
CD&V en sp.a delen de komende zes jaar het voorzitterschap van de gemeenteraad.
 
Na het brugweekend lichten we graag toe wie wat gaat doen in de komende zes jaar en geven we tevens een overzicht van de kernpunten van het bestuursprogramma.

Archief
 
Lees ook : Coalitievorming zonder blauw gaat door in Dilbeek
 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?