Circulatieplan “Ademruimte voor Sint-Rochus” krijgt groen licht

Vorige zomer werd het circulatieplan ‘Ademruimte voor Sint-Rochus’ getest. De mobiliteitsmaatregelen moesten hier een leefbare wijk van maken. Aangenaam en gezond wonen, een veilige schoolomgeving en veilig verkeer waren doelstellingen. De ingrepen bij een vorige evaluatie zijn nu door de gemeenteraad geëvalueerd, met een aanvullend politiereglement én… goedgekeurd!

De laatste maanden werden de maatregelen talrijk geëvalueerd en bijgestuurd. Het plan ‘Ademruimte voor Sint-Rochus’ heeft nu definitief vorm. In 3 straten blijft de huidige situatie behouden.

De Chopinlaan in de richting van de Wielewaallaan blijft één richting. Ter hoogte van het kruipunt met die laatste wordt gemotoriseerd verkeer verplicht linksaf te slaan. Ook in dit gedeelte blijft het éénrichtingsverkeer in voege treden. (Brom)fietsers zullen in beide richtingen kunnen blijven rijden.

Eén richting + circulatieplan

De Zwaluwenlaan tussen de Goudvinkenlaan en de Chopinlaan blijft eveneens één richting. De stad heeft, na enkele opmerkingen, tevens de fietsmarkeringen in de straten aangepakt, om de fietsinfrastructuur zo snel mogelijk te uniformiseren.

De knip in de Biezweide speelt een grote rol in het circulatieplan en blijft dan ook behouden. De huidige toestand kan wel nog herbekeken worden na een beslissing van de Vlaamse Overheid over de N203a (verbinding A8-R0). De stad oppert al langer voor de ondertunneling van de N203a, maar de Vlaamse overheid geeft voorlopig geen groen licht meer voor de uitvoering van die plannen.

In de Sint-Rochusstraat zal je niet betalend moeten parkeren. Daar kan je tijdelijk parkeren met een parkeerschijf. Er komen ook shop & go-plaatsen, waar je max. 30 minuten mag parkeren. Dit 7 dagen op 7 van 10 tot 20 uur.

Veiligere verkeerssituatie

De school Zilverberk kan via de Balthazarstraat bereikt worden zonder de Albertstraat te moeten passeren. Dit is mogelijk door het behoud van het tweerichtingsverkeer in het eerste stuk van de Goudvinkenlaan. Zo blijft de buurt van de Zwaluwenlaan bereikbaar vanaf de Nijvelsesteenweg en de Leopoldstraat met als resultaat een optimalisatie van het verkeer in de Chopinlaan en de Albertstraat.

Voor de fietser wordt het makkelijker om van de Welkomstlaan naar de Eizingenstraat te rijden, door de inkorting van 1 parkeerplaats in de Welkomstlaan ter hoogte van de Albertstraat en de Villalaan. De fietser passeert dus vlotter, maar krijgt echter geen voorrang wanneer die van het fietspad de Welkomstlaan op rijdt.  

In de Albertstraat worden zebrapaden aangelegd, ter hoogte van de kruispunten met de Balthazarstraat en de Pastoor Bernaertsstraat. Voetgangers en schoolgaande kinderen zullen zo veilig op hun bestemming geraken.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?