Christiane Hannaert éxta in de bloemetjes gezet op vrijwilligersfeest

Het gemeentebestuur van Beersel nodigde zoals ieder jaar zijn vrijwilligers uit op het jaarlijkse vrijwilligersfeest in het provinciedomein van Huizingen.

Doel van het initiatief is de mensen die zich dag in dag uit vrijwillig inzetten voor het verenigingsleven, in de vrijetijdssector of in sociale sector, op een gepaste manier danken. Tijdens een optreden en bij een hapje en drankje werd door de vrijwilligers nagepraat over het voorbije seizoen. Tijdens deze editie met zo’n 200 aanwezigen, zorgden de Houtblazers voor de muzikale ambiance. Het feest werd afgesloten met een receptie.

Het vrijwilligersfeest is ook de gelegenheid waarop de Cultuurraad de prijs ‘Cultuur op Spoor’ uitreikt. Met deze prijs beloont de Cultuurraad sinds 2012 Nederlandstalige inwoners van de gemeente of verenigingen, aangesloten bij de Cultuurraad, die zich in de gemeente verdienstelijk hebben gemaakt op cultureel of sociaal cultureel vlak.

Dit jaar werd de prijs door René Onkelinx, voorzitter van de Cultuurraad, overhandigd aan Christiane Hannaert. De prijs wordt haar toegekend omwille van haar jarenlange inzet en engagement in het sociaal-culturele verenigingsleven in Beersel, o.a. als medestichtster en negen jaar voorzitster van CMBV/Markant Beersel en als actief lid bij tal van verenigingen en lokale initiatieven: het Bersali-zangkoor, K.V.G. Beersel, Ziekenzorg Beersel, het Mariastoetcomité, de parochiefeesten, …

Ook in het jeugdwerk als moeder op scoutskampen en in sportverenigingen (Zaalvoetbal en SK Beersel) leverde ze als vrijwilliger haar bijdrage.

Kortom: een sterke vrouw die op sociaal, cultureel en vele andere gebieden in de gemeente Beersel en ver daar buiten hard gewerkt heeft en voor die langdurige verdienste de ‘Cultuur op Spoor’-prijs verdient.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?