Centrummanager Jan Boots: ‘Halle heeft alles’

Er was heel wat te doen rond de centrummanager die in opdracht van de stad weer leven moet brengen in de commerciële kern. Wie is die man en hoe ziet hij Halle evalueren? We hadden een gesprek met hem.

-Welk is je naam, leeftijd en achtergrond?

Ik ben Jan Boots, 55jaar, vertaler en marketeer van opleiding en vanuit de communicatiewereld gerold in het centrummanagement eind jaren 90 van de, ahum, vorige eeuw. Ik was de eerste centrummanager van het land voor de stad Genk, een pioniersproject van de Vlaamse Regering en ik heb sindsdien mijn hart verpand aan de stedelijke en binnenstedelijke dynamiek.

-Hoe is CityD-Wes ontstaan?

Vele steden en gemeenten kwamen in Genk kijken wat het centrummanagement inhield want het beroep bestond niet. We zijn de mosterd moeten gaan halen in Wallonië en Nederland. Toen de vragen bleven komen is het idee ontstaan om mij te verzelfstandigen. Dit gebeurde in 2005, we zijn dus al meer dan 15 jaar een niche-speler in de wereld van de detailhandel, citymarketing en centrummanagement

-Sinds wanneer werkt CityD-Wes voor de stad Halle?

De opdracht centrummanager loopt eind dit jaar af maar er is een nieuwe aanbestedingsprocedure lopende. CityD schrijft graag in maar de beslissing ligt bij het stadsbestuur.

-Welk is het werkgebied in Halle?

Wij concentreren ons op het centrumgebied en met name op de winkelstraten waarvan de handelaars ook een promobijdrage betalen om gezamenlijke acties mogelijk te maken. Dat is niet altijd evident want straatanimatie of een mobiele act is makkelijker te organiseren in de Basiliekstraat dan langs de Brusselsesteenweg. Daarom ligt de focus ook op promotie en activering van bestedingen en daar hebben alle handelaars profijt aan. De handelaars van de binnenstad betalen ook wel meer promo-bijdrage maar de verhoudingen moeten beter kloppen.

-Welke zijn de zwakke punten van Halle als handelscentrum?

Het centrum oogt op aantal fronten gedateerd, zowel wat openbaar domein betreft als heel wat panden die stammen uit de jaren 50-60, een fenomeen dat we overal aantreffen. Handelspanden anno 2021 en nu dus bijna 22 zijn onvoldoende aangepast aan de noden van de tijd. Winkels worden groter, er is vraag naar rechttoe/rechtaan-panden, terwijl heel wat oudere panden handelswoningen waren zonder aparte ingang tot de woonvertrekken en met teveel hoeken en kanten. Er dient dus absoluut meer geïnvesteerd te worden door eigenaars voor het private luik en de stad voor het openbaar domein.  Mobiliteit was dit jaar een hot issue. Halle heeft voldoende parkeerplaatsen maar het parkeerbeleid moet beter afgestemd op het profiel van de bezoeker. Die hebben we ook bevraagd. Men komt vaak naar Halle maar niet altijd voor heel lang. Dan hebben de klanten bepaalde verwachtingen inzake betaalbaarheid en beschikbaarheid van parkeerplaatsen.

Er moet ook werk gemaakt worden van langparkeerplaatsen voor mensen die in de binnenstad werken. Als deze verderopgelegen zijn, mag dat ook gratis. In de binnenstad is betalend parkeren belangrijk voor de rotatie maar kan er wellicht slimmer worden omgegaan met tarieven. Kortparkeren voor de kleine aankopen, middellang parkeren voor het langer verblijf, het kan in Halle allemaal maar het systeem moet eenvoudiger en eenduidiger.

-Welke zijn de sterke punten?

Halle is geen kleine stad en heeft dus alles bij de hand. Toch is de schaal net niet te groot zodat er toch een ‘ons ken ons-verhaal’ kan geschreven worden en de herkenbaarheid en gerichtheid van de inwoners en omwonenden kunnen overeind blijven. Halle is best gezellig met een leuke markt waar bovendien een aantal projecten zich aandienen. De ligging aan de Zenne, de projecten die daar gerealiseerd zijn/worden, het Leidepark, de compactheid, de Basiliekstraat als levensader, dat is best wat hoor. Daarbovenop de grote scholengemeenschap, ziekenhuis, station op wandelafstand, niet iedereen heeft die troeven.

De grote shoppingsteden zitten ook aan hun limiet, de mensen willen na corona niet alleen funshoppen en ganse dagen in de drukte rondslenteren, satellietsteden als Halle met dit aanbod kunnen in dat gat springen.

-Hoe zie je Halle evolueren?

Naar een gezellige maar ook bereikbare stad voor alle bezoeken: kort en lang, recreatief en gehaast, met mooi weer en in de regen. Zet in op gezelligheid op zaterdagen en zonnige dagen, zet in op bereikbaareid op werkdagen en in winterperiodes. Halle heeft alles, wonen is nog betaalbaar en Halle is dus de ideale woonstad voor mensen die werken in de Brusselse agglomeratie. Een woonstad wil zeggen een goede voorzieningenstad. Alles bij de hand. Het publiek domein mag daarbij versterkt maar Halle moet dus niet alleen inzetten op de weekendshopper. Alle dagen heb je iets nodig, nodig de inwoners van de stad en buurgemeenten uit om dat in Halle te doen.

-Er was kritiek op de aanpak. Hoe heb je dat opgevangen?

De handelaars waren bij aanvang kritisch en terecht, dus het duurde even om duidelijk te maken wat een CM doet: ontzorgen en helpen, niet in de plaats treden van VHH. Er is in het begin veel en wellicht teveel energie gestoken in identiteit en in structuren, te weinig in zichtbare en onderscheidende activiteiten. En centrummanagement is peoplemanagement, wellicht ‘pakte’ de mayonaise onvoldoende bij de vorige. CityD is opdrachthouder en staat in voor continuïteit en back-up maar er is altijd een gezicht aan verbonden. Dus hier moesten we bijsturen.

-Hoe is de relatie met de VHH?

Zeer goed, het zijn zeer kritische maar geëngageerde mensen, met een erg gedreven voorzitter. Ze mogen, neen, ze moeten op mijn vingers kijken, maar we moeten wel kunnen sparren over ideeën, wij stellen onze uitgebreide ervaring ter beschikking, zij kennen best de lokale gevoeligheden. Ik heb die inzichten nodig en ik krijg die ook. Ik verwacht wel dat handelaars op cruciale momenten mee een handje toesteken, bij wijze van teambuilding maar ook om zotte kosten uit te sparen, natuurlijk. Dat geld kan beter naar promotie gaan.

-Welke zijn de plannen op korte termijn?

Eerst de eindejaarsactie die flink is bijgestuurd om wille van corona. Geen muzikale vedettenperiode maar de focus op een eindejaarsactie waar 10.000 euro aan aankoopbonnen te winnen zijn. Uiteraard komt de kerstman wel naar Halle en betrekt er zijn huis aan de Basiliekstraat 60, het I Love-Halle-pand.

Verder werken we aan de begroting van 2022 en aan een evenwichtig programma dat hopelijk niet te fel verstoord wordt door corona

-De functies van leegstandsmanager en centrummanager werden plots samengevoegd. Heeft dit voordelen?

Eigenlijk wel, centrummanager wil de handel ondersteunen, de leegstandsmanager wil de panden vullen. Er zijn dus veel raakvlakken. De stad organiseert een wedstrijd in het voorjaar waarbij 3 kandidaat-ondernemers een jaar huur kunnen winnen en een bedrag voor inrichtingskosten, hierover later meer. Maar zo worden ondernemerschap en leegstandsbeleid handig gebundeld.

-Hebben de pop-up-winkels iets opgeleverd, oa naar leegstand toe?

 Pop-ups zorgen af en toe voor leuke nieuwigheden en lossen een leegstandsprobleem tijdelijk op. Maar je kan er niet alle heil van verwachten. Best wordt ingezet op structurele invulling.

-Winkelcentra van over de taalgrens doen zware inspanningen om Vlaamse klanten te lokken, oa met gratis parking. Wat kan je daar tegenover zetten?

Wij moeten ook veel meer klanten durven trekken van over de taalgrens, niet met gratis parking maar met een compact aanbod op wandelafstand, met voldoende parkeerplaatsen. Als de grote infrastructurele werken klaar zijn, zal de breikbaarheid ook aanzienlijk toenemen. Want de regionale ontsluiting is nog wel een aandachtspunt.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?