Centraal ophaalpunt voor beschermingsmateriaal Pajottenland

Om mensen in de zorg uit het Pajottenland te ondersteunen hun werk veilig te kunnen verderzetten, werd er in het gemeentehuis van Lennik een centraal ophaalpunt voor beschermingsmateriaal opgezet.

De Eerste Lijnszone Pajottenland (ELZ), onder leiding van Jo Borloo en de lokale besturen die hier deel van uitmaken brachten in samenwerking met het Rode Kruis Lennik-Gooik de tekorten aan beschermingsmateriaal van zorgverstrekkers in de regio in kaart. Op basis van de bevraging van de ELZ werden de noden (ontsmettingsalcohol, mondmaskers, handschoenen en beschermingspakken) op het terrein snel duidelijk. Als men al aan het nodige beschermingsmateriaal geraakte, werd men met woekerprijzen geconfronteerd.

Dagelijks komen er aanvragen voor bijkomend beschermingsmateriaal binnen. Ondanks alle inspanningen van de overheid en lokale besturen blijft de nood ook nu hoog. Het vinden van leveranciers was niet evident. Er moest onder meer dan een week gewacht worden op mondmaskers van twee leveranciers. Het is nu ook wachten op twee bijkomende leveringen van mondmaskers, ontsmettingsalcohol en handgel die dan op hun beurt in de loop van volgende week nog verdeeld moeten worden. De Techniekschuur bezorgde op eigen initiatief meer dan 100 beschermende gezichtsmaskers.

Na onderling overleg pre-financierde Lennik alles voor de andere lokale besturen. Het gaat om een bedrag van 28 452,74 €. Om alles financieel haalbaar te houden, plaatste Lennik iets grotere bestellingen van het beschermingsmateriaal waarnaar de vraag het grootste was.

Lennik

Het gemeentelijk secretariaat en onthaal staan in voor de coördinatie en verdeling van het aangekochte materiaal.  De gemeente Lennik schenkt het materiaal gratis aan thuisverplegers, dokters, kinderdagverblijven, onthaalouders, kiné’s, tandartsen,… op haar grondgebied. De gemeente wil zo haar steentje bijdragen zodat deze mensen in essentiële beroepen hun werk in veilige omstandigheden kunnen verderzetten. Net voor onze extra inspanningen en hulp zat één van de Lennikse huisartsen bijna door zijn voorraad beschermingsmateriaal waardoor deze zelfs vreesde zijn praktijk te moeten sluiten. De andere besturen beslissen zelf wat ze al dan niet doorrekenen aan zorgverstrekkers in hun gemeente.

 

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?