CD&V Ternat wil integratiedienst om Vlaams karakter te versterken

TERNAT - Op de gemeenteraad van maandag 23 april gaat de CD&V voorstellen om een  integratiedienst op te richten.

Deze integratiedienst moet de spil worden om anderstaligen in de lokale gemeenschap te integreren. De Ternatse CD&V wil ook bijkomende initiatieven om het Vlaams karakter van de gemeente te versterken. Zowel voor de integratiedienst als de projecten kan een beroep gedaan worden op subsidies van de Vlaamse overheid.

Toenemende verfransing en internationalisering in Ternat

Gemeenteraadslid Gunter Desmet (CD&V): “De verfransing in Ternat neemt jaar na jaar toe. Steeds meer mensen ergeren zich hieraan. Zo ontvangen we regelmatig klachten van binnen en buiten de gemeente over trainingen en matchen bij sommige ploegen van KSKL Ternat die volledig in het Frans verlopen. Los van deze subjectieve meldingen blijkt de toenemende verfransing en internationalisering ook uit de weinige cijfers die daarover beschikbaar zijn: 

  • slechts 87,5% van alle moeders met een kind geboren in 2009 spreekt thuis Nederlands (cijfers Kind & Gezin)
  • in het kleuteronderwijs was in 2010 13,7% van de leerlingen anderstalig (cijfers Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor)
  • in het lager onderwijs was in 2010 11,5% van de leerlingen anderstalig (cijfers Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor)
  • in het secundair onderwijs was in 2010 5,5% van de leerlingen anderstalig (cijfers Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor)

De conclusie is duidelijk: hoe jonger de kinderen zijn, hoe vaker men thuis geen Nederlands spreekt. Deze anderstalige golf schuift de volgende jaren door naar het secundair onderwijs.”

“Aan het feit dát anderstaligen zich in onze gemeente komen vestigen, kan de gemeente niet veel doen. De gemeente kan echter wel een kordaat inburgeringsbeleid voeren. Op dat vlak moet onze gemeente volgens CD&V nog heel wat tandjes bijsteken. Om een echt beleid te voeren, heeft Ternat nood aan een integratiedienst. Deze dienst wordt bovendien gesubsidieerd door de Vlaamse overheid”, zegt Desmet.

Een gemeente moet minstens 500 “inwoners van diverse herkomst” hebben om in aanmerking te komen voor subsidies voor een integratiedienst. Dat is in Ternat ruim het geval. Volgens de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor telt Ternat maar liefst 965 inwoners van diverse herkomst, dus bijna het dubbele van de minimumnorm. Dit cijfer alleen al bewijst de noodzaak van een integratiedienst in Ternat.

In onze regio beschikken Ninove, Denderleeuw, Aalst, Liedekerke, Asse en Dilbeek al over zo’n integratiedienst. De CD&V-fractie stelt dan ook voor dat de gemeente een dossier indient bij het agentschap Binnenlands Bestuur om een gesubsidieerde integratiedienst in onze gemeente te bekomen.

Met deze integratiedienst kan de gemeente dan een kordaat inburgeringsbeleid voeren. Zo moeten Nederlandsonkundigen bij elk contact met de gemeente (inschrijving op de gemeente, afhalen rijbewijs…), vereniging of school aangemoedigd worden om Nederlands te gaan leren”, aldus nog raadslid Gunter Desmet.

Desmet hoopt dat de gemeenteraad van 23 april het voorstel goedkeurt. “We zullen dan zien wie het werkelijk meent met de strijd voor het behoud van het Vlaamse karakter van onze dierbare gemeente!”, aldus Desmet.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?